+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Ученически съвет

                 

                   УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 2017/2018

9а – Полина Жекова – председател на УС, Габриела Иванова – зам.-председател на УС,

8а – Богомил Павлов – секретар на УС

5а – Виктор Метев, Кристияна Лазарова,

5б – Марг Иванов, Емма Горова,

5 в –Росен Дамянов, Диляна Караиванова,

6а – Андреа Цветкова, Йоанна Цветкова

6б – Цветан Иванов, Ивана-Мария Николова

6в - Семела Маркова, Благовест Рангелов

7а – Мария Сърбиновска, Десислава Борисова

7б – София Дочева, Нелина Иванова

8а – Паола Борисова, Явор Николов, Ванеса Филипова

Ученическия съвет се избира в началото на учебната година с вот на класовете и гласуване на педагогически съвет. Приоритетна дейност е личностното развитие на младия човек, обвързан в диалога с образованието като цяло. Съпричастност с проблемите на училището и обществото. Развиване на чувство за индивидуалност, принадлежност и компетентност.

1. Осъществява връзка между ученици, учители, ръководство, други ученически съвети и определени интституции чрез делегиране на права.

2. Създаване на предпоставка за личнастна мотивация на учениците за създаване и активно участие в УВП.

3. Екипна работа, необходима за диалог и откритост с идеите и проблемите на младите хора.

4. Съгласуван подход със специалисти при наличие на трудности в работата.

5. Участие в училищния живот с идеи за изготвяне на правилник на училището планове по срочни и текущи задачи.