+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Прием в подготвителна група

Записване на класираните деца в подготвителни групи

Уважаеми родители,

записването на класираните деца в ПГ е от 18.05.2020 г. до 29.05.2020г. в работно време от 08:00 ч. до 17:00 часа на място в 78. СУ „Христо Смирненски“.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необходими документи” в профилите на децата. Записването може да бъде отказано, ако директорът установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки.  Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необходими документи” или да го изискате от директора при самото записване.

Подготвителна група - 5 и 6-годишни

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че във връзка с прием в подготвителна група за учебната 2020/2021 година в 78. СУ „Христо Смрненски“ – гр. Банкя, започва процедура по записване на децата, родени през 2015 и 2014 година.

Информация ще намерите на сайта kg.sofia.bg 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ на kg.sofia.bg 

от 16.03.2020г.

Първо класиране - 15.05.2020г.

Публикуване на класираните деца - 16.05.2020г.