+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Прием

Подготвителна група - 5 и 6-годишни

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че във връзка с прием в подготвителна група за учебната 2018/2019 година в 78. СУ „Христо Смрненски“ – гр. Банкя, започва процедура по записване на децата, родени през 2013 година.

Информация ще намерите на сайта kg.sofia.bg 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ на kg.sofia.bg 

от 11.03.2018г. до 10.05.2018г.

Първо класиране - 11.05.2018г.,

Публикуване на класираните деца - 12.05.2018г.

Първи клас

ВАЖНО! Свободни места след първо класиране - 26, заети места - 62

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че започва процедура за прием на ученици в І клас през учебната 2018/2019 год.  в 78. СУ “Христо Смирненски” - гр. Банкя.

Документи за прием в I клас:

Заповед за прием може да видите ТУК.

Критерии може да видите ТУК.

График на дейностите за прием в I клас може да видите ТУК.                                                                                     

Заявление за кандидатстване може да намерите ТУК.

Прилежащ район на 78. СУ "Христо Смирненски" може да видите ТУК.

4 паралеки с избираеми учебни часове:

1 паралелка - БЕЛ, Математика, Руски език  и разширено изучаване на Английски език;

2 паралелка - БЕЛ, Математика, Английски език и разширено изучаване на Руски език;

3 паралелка - БЕЛ, Математика, Английски език

4 паралелка - БЕЛ, Математика, Хореография/Спорт

Работно време на комисията по прием на документи:

от Понеделник до Петък

от 08:00 часа до 17:00 часа 

Класиране на ученици за прием в 1. клас

Класиране на учениците след 1. етап съгласно посочените от вас критерии и желаната паралелка може да видите ТУК.                               

Класиране на учениците по паралелки  за учебната 2018/2019г. може да видите ТУК. 

Записването на учениците след 1. етап ще бъде на 05.06.2018; 06.06.2018г. и 07.06.2018г.

в приемната на 78. СУ "Христо Смирненски"   от 08:00 до 17:00 часа   

Класиране на учениците по паралелки  за учебната 2018/2019г. след 2. етап може да видите  ТУК.

Молби за преместване в друга паралелка на 1. клас за учебната 2018-2019 година ще се разглеждат след трети етап на класиране!

От Комисията

 Класиране на учениците по паралелки  за учебната 2018/2019г.  може да видите  ТУК.                    

Списък на учениците приети след разглеждане на молби за 2018/2019г. може да видитеТУК.

Пети клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че започва процедура за прием на ученици в V клас през учебната 2018/2019 год.  в 78. СУ “Христо Смирненски” - гр. Банкя.

Документи за прием в V клас:

Заявление за кандидатстване може да намерите ТУК.

Заявление за записване може да видите ТУК.

График на дейностите  може да видите  ТУК.

НВО на учениците от IV клас се осъществява по следния график:

 • 10 май 2018г. – Български език и литература
 • 14 май 2018г. – Математика
 • 16 май 2018г. – Човекът и обществото
 • 17 май 2018г. – Човекът и природата

Училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи по график,както следва:

 • 18 май 2018г. от 14:00 до 17:00
  22 май 2018г. от 14:00 до 17:00

3 паралелки:

1 паралелка  - Хуманитарна - избирателни учебни часове - БЕЛ и чужд език; 

Критерии:

 1. Оценка НВО – БЕЛ

     2.Оценка по Чужд език от  удостоверението за завършен начален етап на основното образование

     3. Оценка по Човекът и обществото от  удостоверението за завършен начален етап на основното образование.

2 паралелка - Математическа - избирателни учебни часове - Математика и Информационни технологии;

Критерии:

1.Оценка НВО – Математика

2.Оценка по Математика от удостоверението за завършен начален етап на основното образование

3.Оценка по Човекът и природата от удостоверението за завършен начален етап на основното образование.

3 паралелка - Спортна - избирателни учебни часове - БЕЛ, чужд език, Спорт/ Хореография;

Критерии:

1.Оценка НВО – БЕЛ

2.Проверка на способностите по спорт или хореография

3.Оценка по ФВС от удостоверението за завършен начален етап на основното образование.

Работно време на комисията по прием на документи:

от Понеделник до Петък

от 08:00 часа до 17:00 часа     

Списък на приетите ученици в 5. клас по паралеки  за учебната 2018/2019 година:

 1. Приети в Хуманитарна паралелка може да видите ТУК.
 2. Приети в Математическа паралелка може да видите ТУК.
 3. Приети в Спортна паралелка може да видитеТУК.

Списък на приетите ученици в 5. клас на 1. класиране по паралеки  за учебната 2018/2019 година:

 1. Приети в Хуманитарна паралелка може да видите  ТУК.
 2. Приети в Математическа паралелка може да видите ТУК.
 3. Приети в Спортна паралелка може да видитеТУК.

Осми клас

Профил "Предприемачески" с интензивно изучаване на английски език - 5г. срок на обучение.

Учениците се приемат с утроената оценка по БЕЛ и оценката от НВО по Математика, както и балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование:

География и икономика; Информационни технологии.

Профилиращи предмети: Предприемачество и Информационни технологии.

Подаване на документи за класиране

I етап: 20.06.2018г.- 26.06. 2018г.

II етап: 13.07.2018г.- 17.07. 2018г.

III етап: 20.07.2018г.- 24.07.2018г.Попълване на незаетите места и записване - до11. 09.2018г. – определя се от директора.

График на дейностите  може да видите ТУК.

Информация за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства можете да намеритеТУК

Работно време на комисията по прием на документи:

от Понеделник до Петък

от 08:00 часа до 17:00 часа