+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Прием

Подготвителна група - 5 и 6-годишни

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че във връзка с прием в подготвителна група за учебната 2018/2019 година в 78. СУ „Христо Смрненски“ – гр. Банкя, започва процедура по записване на децата, родени през 2013 година.

Информация ще намерите на сайта kg.sofia.bg 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ на kg.sofia.bg 

от 11.03.2018г. до 10.05.2018г.

Първо класиране - 11.05.2018г.,

Публикуване на класираните деца - 12.05.2018г.

Първи клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че започва процедура за прием на ученици в І клас през учебната 2018/2019 год.  в 78. СУ “Христо Смирненски” - гр. Банкя.

Документи за прием в I клас:

Заповед за прием може да видите ТУК.

Критерии може да видите ТУК.

График на дейностите за прием в I клас може да видите ТУК.                                                                                     

Заявление за кандидатстване може да намерите ТУК.

Прилежащ район на 78. СУ "Христо Смирненски" може да видите ТУК.

4 паралеки с избираеми учебни часове:

1 паралелка - БЕЛ, Математика, Руски език  и разширено изучаване на Английски език;

2 паралелка - БЕЛ, Математика, Английски език и разширено изучаване на Руски език;

3 паралелка - БЕЛ, Математика, Английски език

4 паралелка - БЕЛ, Математика, Хореография/Спорт

Работно време на комисията по прием на документи:

от Понеделник до Петък

от 08:00 часа до 17:00 часа 

                                                                                      

Пети клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че започва процедура за прием на ученици в V клас през учебната 2018/2019 год.  в 78. СУ “Христо Смирненски” - гр. Банкя.

Документи за прием в V клас:

Заявление за кандидатстване може да намерите ТУК.

График на дейностите  може да видите  ТУК.

НВО на учениците от IV клас се осъществява по следния график:

  • 10 май 2018г. – Български език и литература
  • 14 май 2018г. – Математика
  • 16 май 2018г. – Човекът и обществото
  • 17 май 2018г. – Човекът и природата

Училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи по график,както следва:

  • 18 май 2018г. от 14:00 до 17:00
    22 май 2018г. от 14:00 до 17:00

3 паралелки:

1 паралелка  - Хуманитарна - избирателни учебни часове - БЕЛ и чужд език; 

Критерии:

  1. Оценка НВО – БЕЛ

     2.Оценка по Чужд език от  удостоверението за завършен начален етап на основното образование

     3. Оценка по Човекът и обществото от  удостоверението за завършен начален етап на основното образование.

2 паралелка - Математическа - избирателни учебни часове - Математика и Информационни технологии;

Критерии:

1.Оценка НВО – Математика

2.Оценка по Математика от удостоверението за завършен начален етап на основното образование

3.Оценка по Човекът и природата от удостоверението за завършен начален етап на основното образование.

3 паралелка - Спортна - избирателни учебни часове - БЕЛ, чужд език, Спорт/ Хореография;

Критерии:

1.Оценка НВО – БЕЛ

2.Проверка на способностите по спорт или хореография

3.Оценка по ФВС от удостоверението за завършен начален етап на основното образование.

Работно време на комисията по прием на документи:

от Понеделник до Петък

от 08:00 часа до 17:00 часа     

Осми клас

Профил "Предприемачески" с интензивно изучаване на английски език - 5г. срок на обучение.

Учениците се приемат с утроената оценка по БЕЛ и оценката от НВО по Математика, както и балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование:

География и икономика; Информационни технологии.

Профилиращи предмети: Предприемачество и Информационни технологии.

Подаване на документи за класиране

I етап: 20.06.2018г.- 26.06. 2018г.

II етап: 13.07.2018г.- 17.07. 2018г.

III етап: 20.07.2018г.- 24.07.2018г.Попълване на незаетите места и записване - до11. 09.2018г. – определя се от директора.

График на дейностите  може да видите ТУК.

Информация за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства можете да намеритеТУК

Работно време на комисията по прием на документи:

от Понеделник до Петък

от 08:00 часа до 17:00 часа