+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Прием

Подготвителна група - 5 и 6-годишни

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че във връзка с прием в подготвителна група за учебната 2019/2020 година в 78. СУ „Христо Смрненски“ – гр. Банкя, започва процедура по записване на децата, родени през 2014 година.

Информация ще намерите на сайта kg.sofia.bg 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ на kg.sofia.bg 

от 11.03.2019г. до 09.05.2019г.

Първо класиране - 10.05.2019г.,

Публикуване на класираните деца - 11.05.2019г.

Първи клас

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че започва процедура за прием на ученици в І клас през учебната 2019/2020 год.  в 78. СУ “Христо Смирненски” - гр. Банкя.

Документи за прием в I клас:

Заповед за прием може да видите ТУК.

Критерии може да видитеТУК.

График на дейностите за прием в I клас може да видите ТУК.                                                                                     

Заявление за кандидатстване може да намерите ТУК.

Прилежащ район на 78. СУ "Христо Смирненски" може да видите ТУК.

Свободни места за първи клас - 45

Работно време на комисията по прием на документи:

от Понеделник до Петък

от 08:00 часа до 17:00 часа 

Заявление за записване може да видите ТУК

Първа паралелка може да видите ТУК

Втора паралелка може да видите ТУК

Трета паралелка може да видите ТУК

Четвърта паралелка може да видите ТУК

Списък на приетите на второ класиране 

Първа паралелка може да видите ТУК

Втора паралелка може да видите ТУК

Трета паралелка може да видите ТУК

Четвърта паралелка може да видите ТУК

Списък на приетите на трето класиране

Първа паралелка може да видитеТУК

Втора паралелка може да видитеТУК

Трета паралелка може да видитеТУК

Четвърта паралелка може да видитеТУК

Свободни места за първи клас след второ класиране - 42

Пети клас 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че започва процедура за прием на ученици в V клас през учебната 2018/2019 год.  в 78. СУ “Христо Смирненски” - гр. Банкя.

Документи за прием в V клас:

Заявление за кандидатстване може да намерите ТУК.

Заповед за прием може да видите ТУК.

График на дейностите  може да видите  ТУК.

НВО на учениците от IV клас се осъществява по следния график:

 • 09 май 2019г. – Български език и литература
 • 10 май 2019г. – Математика
 • 14 май 2019г. – Човекът и обществото
 • 16 май 2019г. – Човекът и природата

Училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи по график,както следва:

 • 20 май 2019г. от 14:00 до 16:00
  22 май 2019г. от 14:00 до 16:00

3 паралелки:

1 паралелка  - Хуманитарна - избирателни учебни часове - БЕЛ и чужд език; 

Критерии:

 1. Оценка НВО – БЕЛ

     2.Оценка по Чужд език от  удостоверението за завършен начален етап на основното образование

     3. Оценка по Човекът и обществото от  удостоверението за завършен начален етап на основното образование.

2 паралелка - Математическа - избирателни учебни часове - Математика и Информационни технологии;

Критерии:

1.Оценка НВО – Математика

2.Оценка по Математика от удостоверението за завършен начален етап на основното образование

3.Оценка по Човекът и природата от удостоверението за завършен начален етап на основното образование.

3 паралелка - Изкуства - избирателни учебни часове - БЕЛ, Изобразително изкуство /  Спорт;

Критерии:

1.Оценка НВО – БЕЛ

2.Оценка по Чужд език от удостоверението за завършен начален етап на основното образование,

3.Оценка по Изобразително изкуство/ФВС от удостоверението за завършен начален етап на основното образование.

Работно време на комисията по прием на документи:

от Понеделник до Петък

от 08:00 часа до 16:00 часа     

Заявление за записване може да видите ТУК

Списък на приетите ученици на първи епат може да видите както следва:

Приети в Хуманитарна паралелка може да видите ТУК

Приети в Математическа паралелка може да видите ТУК

Приети в паралелка Изкуства / Спорт може да видите ТУК

Записани след първи етап на класиране и обявяване на свободните места за втори етап

В 1 паралелка  може да видитеТУК

В 2 паралелка може да видитеТУК

В 3 паралелка може да видите ТУК

Приети на втори етап на класиране:

В 1 паралелка  може да видитеТУК

В 2 паралелка може да видитеТУК

В 3 паралелка може да видитеТУК

Записани след втори етап на класиране и обявяване на свободните места за трети етап

В 1 паралелка може да видитеТУК

В 2 паралелка може да видите ТУК

В 3 паралелка може да видитеТУК

  Осми клас

  Профил "Предприемачески" с интензивно изучаване на английски език - 5г. срок на обучение.

  Учениците се приемат с утроената оценка по БЕЛ и оценката от НВО по Математика, както и балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование:

  География и икономика; Информационни технологии.

  Профилиращи предмети: Предприемачество и Информационни технологии.

  Подаване на документи за класиране

  I етап: 20.06.2018г.- 26.06. 2018г.

  II етап: 13.07.2018г.- 17.07. 2018г.

  III етап: 20.07.2018г.- 24.07.2018г.Попълване на незаетите места и записване - до11. 09.2018г. – определя се от директора.

  График на дейностите  може да видите ТУК.

  Информация за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства можете да намеритеТУК

  Работно време на комисията по прием на документи:

  от Понеделник до Петък

  от 08:00 часа до 17:00 часа