+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Поправителни сесии

Изпитите започват от 09.00ч. в кабинентите по съответните учебни дисциплини.

28.08.2015г. - Филисофски цикъл;

03.09.2015г. - ИТ, Информатика;

04.09.2015г. - История;

04.09.2015г. - АЕ-ЗП и ЗИП;

07.09.2015г. - БЕЛ;

08.09.2015г. - Физика;

09.09.2015г. - Биология;

09.09.2015г. - Икономически дисциплини;

10.09.2015г. - Математика;

11.09.2015г. - География;

11.09.2015г. - Руски език;

14.09.2015г. - Химия.