+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

Изпитите започват от 09.00 часа.

28.08.2018 г. – БЕЛ –ЗП и ЗИП

29.08.2018 г. -  І чужд език – ЗП и ЗИП - ПП

30.08.2018 г. -  Информационни технологии – ЗП, ИУЧ, Информатика

31.08.2018  г. -  Биология и здравно образование и ЧП

03.09.2018 г. -  Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда

04.09.2018 г. – Математика ЗП

04.09.2018  г. -  Икономически дисциплини

05.09.2018 г. – История и цивилизации

05.09.2018 г. – География и икономика, География и световна търговия

07.09.2018 г. -  ФВС – ЗП и ИУЧ – практически

07.09.2018  г. -  Музика

07.09.2018  г. -  Технолигии  - практически

10.09.2018 г. -  ІІ чужд език – ЗП и ЗИП

10.09.2018  г. -  ИИ  - практически

11.09.2018  г. -  Философски цикъл

12.09.2018  г. -  Икономически дисциплини