+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Обществен съвет

Състав на членовете на Обществения съвет при 78. СУ "Христо Смирненски" гр. Банкя.

Обществен съвет:

 1. Христина  Дебрюне - Председател
 2. Яна Стойкова - Танева - гл. експерт в район ''Банкя";
 3. Ан - Кристин  Стефанов 
 4. Емил Александров 
 5. Антон Петков
 6. Николина Ковачева
 7. Светла Ганчева 

Резервни членове на съвета:

 1. Византии Христов - старши експерт в район "Банкя";
 2. Станислава Султанова
 3. Станислава Павлова
 4. Венцислава Садонска
 5. Станислава Георгиева 
 6. Даниела Димитрова
 7. Анелия Иваянова