+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Обществен съвет

Със заповедта на директора на 78. СУ "Христо Смирненски", определяща поименния състав на Обществения съвет, можете да се запознаете на линка по-долу:

кликнете тук

Протокол от заседанието за избор на председател на Обществения съвет можете да намерите на лика по-долу:

кликнете тук

Заповед за мандата на Обществения съвет можете да намерите в линка по-долу:

заповед за мандат