+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Юнска изпитна сесия за ученици на самостоятелна форма на обучение

3. За правилното организиране и провеждане, определям следния график и комисии:


24.06.2019 г. –Български език и литература  – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане на изпита: Б. Иванов, Ц . Костов
Комисия за оценяване на изпита: И. Милошева, Л. дамянова


24.06.2019 г. –Информатика – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане на изпита: Б. Иванов, Ц. Костов
Комисия за оценяване на изпита: А. Паскалев, Е. Аврамов


24.06.2019 г. –ФВС – ЗП и ЗИП – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане и за оценяване на изпита: М. Кошеджийска, А. Кошеджийски


25.06.2019 г. –Английски език – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане на изпита: М. Христов, Т. Бояджиева
Комисия за оценяване на изпита: Б. Иванов, С. Николова


25.06.2019 г. -  ИТ – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане на изпита: М. Христов, Т. Бояджиева
Комисия за оценяване на изпита: Е. Аврамов, А. Паскалев


26.06.2019 г. -  Математика – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане на изпита: М. Ицкова, А. Бутева
Комисия за оценяване на изпита: П. Карамболова, Е. Попова


26.06.2019 г. - Музика – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане и за оценяване на изпита: А. Петкова, Д. Георгиева

26.06.2019 г. – Изобразително изкуство – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане и за оценяване на изпита: М. Ленкова, С. Харалампиева


27.06.2019 г. – История и цивилизации – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане на изпита: Ю. Юнгарева, М. Ицкова
Комисия за оценяване на изпита: М. Христов, Р. Калугеров


28.06.2019 г. – География и икономика – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане на изпита: А. Бутева, И. Милошева
Комисия за оценяване на изпита: Р. Калугеров, М. Христов


28.06.2019 г. – Испански език – ЗИП – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане на изпита: А. Бутева, И. Милошева
Комисия за оценяване на изпита: Ж. Кръстев, А. Бутева


27.06.2019 г. – Предприемачество – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане на изпита: А. Бутева, И. Милошева
Комисия за оценяване на изпита: С. Димитрова, А. Паскалев


01.07.2019 г. – Философски цикъл – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане на изпита: А. Кошеджийски, И. Милошева
Комисия за оценяване на изпита: Б. Иванов, л. Дамянова


01.07.2019 г. – Испански език – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане на изпита: А. Кошеджийски, И. Милошева
Комисия за оценяване на изпита: Ж. Кръстев, А. Бутева

02.07.2019 г. – Биология и здравно образование – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане на изпита: П. Георгиева, А. Бурева
Комисия за оценяване на изпита: Н. Дойчева, С. Харалампиева


02.07.2019 г. – Български език и литература - ЗИП – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане на изпита: П. Георгиева, А. Бурева
Комисия за оценяване на изпита: И. Милошева, Л. Дамянова


02.07.2019 г. – Биология и здравно образование - ЗИП – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане на изпита: Л. Дамянова, Ю. Юнгарева
Комисия за оценяване на изпита: Н. Дойчева, С. Харалампиева


03.07.2019 г. – Физика и астрономия – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане на изпита: Л. Дамянова, Ю. Юнгарева
Комисия за оценяване на изпита: А. Милева, С. Харалампиева


04.07.2019 г. – Химия и опазване на околната среда – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане на изпита: Н. Брайкова, И. Милошева
Комисия за оценяване на изпита: С. Харалампиева, Н. Дойчева


04.07.2019 г. – Английски език – 13. 30  ч.
Комисия за провеждане на изпита: Н. Брайкова, И. Милошева
Комисия за оценяване на изпита: Б. Иванов, С. Николова