+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Февруарска изпитна сесия

Февруарска изпитна сесия за ученици  в индивидуална форма на обучение 

               с решение на ПС № 9 / 09.02.2018г.

15.02.2018г.

Технологии и предприемачество; ФА

16.02.2018г.

БЕЛ

19.02.2018г.

ХООС

20.02.2018г.

ГИ; ГСТ

21.02.2018г.

БЗО

22.02.2018г.

ЧЕ

23.02.2018г.

Философски цикъл

26.02.2018г.

Икономика

27.02.2018г.

Математика