+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Уважаеми родители

Уважаеми родители,

  Категорично възразяваме срещу  публикуваната във „Фейсбук“ информация, че ръководството е съобщило различни дати от заповедта на МОН за провеждане на НВО за учебната 2018/2019г. за         4. клас.

  Класният ръководител  на 4а клас – госпожа Лидия Спасова, носи отговорност за разпространението на това фалшиво сведение. Заявяваме, че същата е съобщила само на учениците от този клас – 4а.

  Моля да имате предвид, че класния ръководител  - госпожа Лидия Спасова не е говорител на ръководството и ние не носим отговорност за тиражираната от нея невярна информация.