+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Съобщение ЕПЛР

Уважаеми родители, 
От 16.03.2020 год. педагогическите специалисти от 78. СУ „Христо Смирненски”,
които са част от Екипа за личностна подкрепа, ще бъдат на разположение чрез e-mail и
Вайбър.
Всеки от тях ще осъществи връзка с родителите с цел ефективно обучение в
електронна среда с учениците, които са на допълнителна и обща подкрепа.
1. Силвия Димитрова - ресурсен учител - email: sanchez@mail.bg
2. Евгения Попова - ресурсен учител - email: jeniivanova8704@gmail.bg
3. Лиляна Бойчева - логопед - email: liboi4eva@abv.bg
4. Катя Симонска - педагогически съветник - email: katia_197@abv.bg
5. Юлия Стоянова - психолог - email: yu.stoyanova@abv.bg