+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Проект, насочен към възраждането на българския дух и култура - интерактивна изложба „Историческо величие“

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-5802/04.03.2020 г., Ви уведомявам, че е реализиран проект, насочен към възраждането на българския дух и култура - интерактивна изложба „Историческо величие“.

Проектът включва над 50 картини, скулптури, реплики на автентични съкровища и демонстрации на обичаи и традиции, запечатали мъдростта и завета на исторически събития и личности.

Описание на проекта и график за представяне на интерактивната изложба в различни населени места са достъпни на адрес: https://historicalart.bg/.