+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Програма на младежкия фестивал „Щък тук-там”, който ще се проведе в София на 22-ри и 23-ти ноември

Програма на младежкия фестивал „Щък тук-там”, който ще се проведе в София на 22-ри и 23-ти ноември

Покана

Уважаеми Г-не/Г-жо,
Имаме удоволствието да ви поканим на нашите кратки презентации на тема
Доброволчество, които ще ви предоставят информация за участие в програма
Европейски Корпус за Солидарност, както и как от спортен клуб ставаш Алтернативно
Младежко Пространство Хале 3. Презентациите са специално организирани за НПО,
учебни заведения и институции и са част от младежкия минифест Щък Тук-Там в
София, финансиран по проект “Бъди Доброволец! Промени света!” на Европейски
Корпус за Солидарност.
Дата и час:
22 ноември 2019, Петък, 17:00 ч.

Място на провеждане:
Зона 21, ул. Христо Белчев 3, София

Програма:
17:00-17:15 Регистрация и откриване
17:15-17:35 Европейски Корпус за Солидарност: Доброволчески проекти и солидарни
инициативи
17:35-18:00 Организациите и доброволчеството
18:00-19:00 Коктейл