+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Приветствие на Министъра на образованието и науката по случай деня на народните будители

Приветствие на Министъра на образованието и науката по случай деня на народните будители


   Скъпи дейци на образованието, науката, просветата и културата, учители,
ученици и студенти, родители,
   Днес е един от най-съкровените български празници, празник който докосва
сърцето на всеки българин.
   Избрали сме датата първи ноември, за да си спомняме будителите и да
отправяме всяка година ясно послание към бъдещите поколения – да обичат
родината си, корените си, героите си. Будител е символ, духовна категория, не
просто дума - зад нея стоят незабравими българи. Това са всички, които
успяват да пробудят със своя труд, идеи или пример стремежа към знание, към
духовност и развитие.
   Днес е и ден, в който трябва да отдадем заслуженото на учителите - като най-
достойни техни последователи – да им покажем благодарността и уважението
си. Уважението към учителите и утвърждаването на образованието като
приоритет и висша ценност, трябва да е мисия на цялото общество. Затова сме
длъжни да положим всички усилия, за да образоваме всяко българско дете. Да
инвестираме в подобряване на качеството на преподаване и материалната
база, в модернизирането на системата. Днес повече от всичко очакваме
преподавателите в клас да са креативни, да вдъхновяват и подготвят хора,
които ще бъдат създатели. На тях сме поверили най-ценния си ресурс –
децата, и очакваме да провокират въображението им и любопитството им към
света. Те трябва да ги подготвят за предизвикателствата на технологичния век.
   Не трябва да забравяме, че в основата на образованието стои семейството.
Затова като родители също трябва да сме отговорни за изграждането на
позитивна връзка и взаимното уважение и доверие между децата, родителите и
учителите.
   Светът днес е динамичен и модерен, образованието и науката ни дават нови
хоризонти. Правят ни свободни да избираме пътя си.
Пожелавам на всички здраве, будност и любознателност.
Честит празник!
Изт. МОН