+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Обръщение на директора на 78. СУ "Христо Смирненски"

Уважаеми ученици,

Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно, в електронна среда. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци и предоставените обучителни материали.

Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

Уважаеми родители,

Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.

Уважаеми педагогически специалисти,колеги,

Призовавам Ви:

  • да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
  • да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
  • да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците.

 

НАДЯВАМ СЕ С ОТГОВОРНОСТ И ОБЩИ УСИЛИЯ

ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ТОЗИ ТРУДЕН ПЕРИОД!

 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И СИЛНИ!

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Д. ГЕРАСИМОВА

                                                                                                                                                ДИРЕКТОР НА

  1. СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”