+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Компютърните технологии навлизат в 78. СУ "Христо Смирненски"

Компютърните технологии навлизат в 78. СУ
Компютърните технологии навлизат в 78. СУ "Христо Смирненски"
        Вторият срок на учебната 2019 - 2020 година в 78. СУ "Христо Смирненски" започна с въвеждането на много новости в подобряването на учебната база, благодарение на инициативата и усилията на ръководството на училището. 
Най - щастливи са първокласниците. И четирите първи класа бяха оборудвани с нови едноместни чинове. Те са ергономични и могат да се коригират спрямо ръста на всяко дете. Така всеки малък ученик може по - добре да организира работното си място и да бъде по - концентриран в час. 
        Закупени и монтирани бяха 25 компютри и мултимедийни проектори за всички класни стаи в начален етап, както и за кабинетите по български език и по чужди езици. Това допринесе много за повишаване качеството на учебно - възпитателния процес. Всички учители и ученици са много радостни от тази нова придобивка. Новата техника се използва много активно особено в начален етап. Използват се много образователни платформи - Уча се, Скрач, електронни учебници и мултимедийни презентации. Учениците използват новите компютри за обучението по компютърно моделиране. Могат да гледат различни презентации, свързани с природата и заобикалящата ги действителност. Особено полезни са нововъведените технологии за часовете по самоподготовка в начален етап. Там учениците могат да разглеждат много допълнителни материали, слушат песни и получават информация за различните празници и успешно се подготвят за тяхното честване. 
        Учителите в 78. СУ са изключително доволни и много вдъхновени от тези иновации. Учениците са много мотивирани и положително настроени към учебния процес в училище. С удоволствие използват новите възможности, които разтаварят пред тях широко вратите към познанието и света.