+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Изпитна сесия за ученици от 12 клас в самостоятелна форма на обучение

График

Изпити за ученици СФО XII клас

Априлска изпитна сесия 2018/2019г.

 

Всички изпити са с начален час: 13:30 часа:

17.04.2019г. – Физическо възпитание и спорт;

                          Информационни технологии;

18.04.2019г. – Икономически дисциплини;

19.04.2019г. – Английски език;

22.04.2019г. – Математика;

23.04.2019г. – Икономически дисциплини;

24.04.2019г. – ЗИП Биология и Здравно образование;

                          ЗИП Философия;

30.04.2019г. – Икономически дисциплини;

02.05.2019г. – Български език и литература – пробна матура

03.05.2019г. – Втори Държавен Зрелостен Изпит – пробна матура