+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Избор на ученик от 78. СУ за член на "Съветът на децата" към Държавна агенция за закрила на детето за две учебни години - от 2019 до 2021 година

Избор на ученик от 78. СУ за член  на
Ванеса Цветанова Филипова е ученичка в 10а клас за учебната 2019-2020 година в 78. СУ"Христо Смирненски" - гр. Банкя. Избрана за член -  "Съветът на децата" към Държавна агенция за закрила на детето за две учебни години - от 2019 до 2021 година. Кандиданства  през месец март 2019г.  с подкрепата на 78.СУ, чрез район Банкя и Столична община с мотивационно писмо в което изложи своите качества на лидер и вижданията си за защита и популяризиране правата на децата. На първата среща, състояла се от 25.09.19г. до 27.09.2019г. в Министерство на труда и социалната полика и Народно събрание на Република България, Ванеса е избрана за титуляр за София - град и София - област. Ще работи с уязвими групи за интеграцията им, ще организира мероприятия и инициативи на територията на гр. София за проблемите на децата. На територията на 78. СУ - гр. Банкя ще обхване всички ученици за разясняване на техните права и задължения, както и механизъм за съвместна работа на институции за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици. Със своите виждания и истинност на изказванията на първата работна среща е представила училището като работещо с добри специалисти и иновации в образованието.