+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Заповед на МОН

Заповед №РД09-606/ 09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката.

 

Заповед