+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Заповед на Кмета на Столична община

Заповед № СОА-20-РД-09-1458/09.03.2020 г. на Кмета   на Столична община,  с вх. № РУО1-6018/05.03.2020 г.
 Директорите на столичните образователни институции следва да предприемат мерки за недопускане и  ограничаване разпространението на коронавирус  COVID 19 на територията на област София-град, съгласно т. 3 от горецитираната заповед.

 

Заповед