+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Дистанционно Обучение

Дистанционно Обучение

Урок по гражданско поведение и солидарност

От 16.03.2020 год. в 78. СУ „Христо Смирненски“ е създадена организация и  стартира дистанционно обучение в електронна среда. Разработен е комплекс от мерки за недопускане на спад в равнището на усвояване на учебния материал и е гарантиран дистанционен контакт с родителите и учениците, който включва изпращане на електронни съобщения чрез електронна поща, електронен дневник и социални мрежи. Учителите са преструктурирали учебния материал по предмети и докладваха, че има възможност да бъде обхванат учебния материал след редуциране на часовете за упражнения, преговор, годишен преговор.

С оглед спецификата на дистанционното обучение е разработено и ново седмично разписание, което е съобразено с изискванията за здравословно допустимото време за работа с екран. Учителите имат свободата да избират ресурсите и методите на преподаване, като препоръката ми към тях бе единствено да се съобразят със спецификата на класовете, както и с техническата обезпеченост на учениците. Реално учебният ден при нормални условия е от 8:15 до около 16:00 часа. Задачите, които учителите възлагат в електронна среда, би трябвало да се изпълняват за това време. Ако на учениците им отнема повече време, това се дължи на трудности, които изпитват с използване на технологиите, които забавят работата им. Например, да си изпратят домашното по имейл може би сега отнема повече време, отколкото просто да го сложат на бюрото на госпожата или да участват в онлайн-урок отнема повече време, защото поне 10 минути се губят за технически въпроси и проблеми.

И така в хода на работата освен електронните учебници, ресурсите на сайта Уча.се, образователни видеа от  YouTube, собствени електронни продукти, колегите предпочетоха да работят и с платформите Google classroom, Wordwall, Zoom и Microsoft Team.

След две седмици работа в електронна среда и анализа на обучението се налага изводът, че балансът между уроци на живо, изпращане на материали по електронните пощи и видео-инструкции работи най-добре.

Основен и много важен фактор за провеждането на обучението в електронна среда са родителите. Досега те не са виждали работата ни толкова прозрачно, както я виждат сега. И те споделиха отговорността заедно с нас учителите. Въпреки стреса от извънредната ситуация, въпреки личните си притеснения и ангажименти, родителите застават до нас и са наша подкрепа. Поклон и искрени благодарности!

Положението е извънредно. Времето ни предлага непреживяна действителност. В извънредно време и обучението ще бъде извънредно, но няма да го прекъснем. Със сигурност не разполагаме с необходимия материален ресурс и опит, но въпреки това ще се справим. Убедена съм, че ще направим най-доброто, което е по силите ни. Ще опитваме и ще бъркаме, ще опитваме и ще успяваме, но въпреки всичко ще правим крачки напред заедно с децата.

Дните на криза и извънредни условия са и дни на солидарност.

Преди седмица споделих с г-н Рангел Марков и с членовете на Обществения съвет на 78. СУ „Христо Смирненски“ една от трудностите, свързана с дистанционното обучение – някои от учениците ни нямаха нито дигитално устройство, нито интернет свързаност в домовете си.

Никой не потърси причина. Никой не попита „Защо?“

Само за четири дни чрез социални мрежи и чрез лични свои контакти те – родителите, успяха да предоставят на училището, респективно на нуждаещите се ученици, нужните лаптопи, компютри и аксесоари към тях. Г-жа Ананиева, член на Обществения съвет, лично взе от различни адреси в гр. София техника, подарена от загрижени за образованието на децата ни непознати хора. Те дори не пожелаха да им споменем имената за благодарност. Направиха го просто от човечност и съпричастност.

Г-н Красимир Сотиров и служители на фирма „Евотек“ ООД веднага се отзоваха и преинсталираха и обновиха техниката за да е удобна за работа на учениците.

Г-н Андрей Андреев и служители от EasyTvNet веднага се отзоваха и направиха интернет-свързаност на адресите.

Г-н Рангел Марков и служители от администрацията на Район Банкя веднага се отзоваха и поеха ангажимента да заплатят таксите за интернет за два месеца.

Днес вече всички децата от 78. СУ „Христо Смирненски“ имат възможност да се обучават дистанционно, без притеснение, благодарение на добрината на всички тези хора, на родителите.

А за нас – учителите остана само да благодарим. Благодарим Ви добри хора! Благодарим Ви родители!

Днес Вие давате урок по гражданско поведение и солидарност.

Ние, учителите, заедно с децата ще продължим да учим, въпреки че храмовете на знанието са затворени. И макар да се обучаваме, ще останем вкъщи. Нашият ангажимент към децата трябва за ги задържи далеч от срещите им с приятели навън. Това ще е общият ни принос в социалното дистанциране и борбата с вируса.

На всички ни е за пръв път, но знам, че ще се справим!