+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Ден 3 от посещението на гостите по проект "Еразъм +"

Ден 3 от посещението на гостите по проект

Денят 5 декември /сряда/ започна с традиционното коледно тържество. Литературно-музикалната програма в централното фоайе, красивата украса създадоха приповдигнато настроение и подготвиха приятно присъстващите за предстоящите събития.

          Първата дейност за деня беше провеждането на два интерактивни часа по английски език във 2г клас с преподавателя Юрка Юнгарева. Учителката показа отлично владеене на метода TPR, прилагането на който е една от целите в проекта.

          В зала ТЪРЖЕСТВЕНА гостите станаха съпричастни към българския фолклор. Учениците от 1а и 3а класове танцуваха хоро под ръководството на Цветелина Пъшева- преподавател по хореография.

          Отново участниците в проекта присъстваха на провеждане на саундпейнтинг под форма на интерактивно обучение. То беше осъществено от координатора по дейностите на проекта Детелина Георгиева.

          Презентацията по предмета Човекът и природата беше проведена в 3а клас с класен ръководител Мария Калугерова. Учениците се запознаха с живата природа и нейните компоненти.

          Подвижните образователни игри, осъществени на двора на училището, оживиха атмосферата и създадоха приятни емоции.

          Много интересен беше подготвеният от Мирослава Ленкова уъркшоп в ателието по керамика. Учениците изработиха рози от глина като един от най-красивите символи на България.

          Денят завърши с интерактивен час по английски език във физкултурния салон, съвместно с ФАРОС. Учениците от 2а клас с класен ръководител Мариана Петкова показаха много добри познания и подготовка по АЕ.Те доказаха, че могат да създават приятелство с употребата на „позитивните думи”.

          Провеждането на всички дейности беше свързано с идеите за креативност, толерантност, интерактивност и споделена идентичност.