+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

ГРАФИК за провеждане на януарската изпитна сесия

ГРАФИК

за провеждане на януарската изпитна сесия

за учениците от самостоятелна форма на обучение - учебна 2019/2020 година

 

ІХклас

Профил „Предприемачески” с интензивно изучаване на английски език

Наименованиена

предмета

Дата

Час

Комисияпооценяването

Комисияпоорганизираненаизпита/квестори/

1.

Български език илитература

13.01.2020г.

14 :00

1. Мария Ицкова

2. Иванка Милошева

1.Евгения Киселичка

2. Борислав Иванов

2.

Английски език

14.01.2020г.

14:00

1. Станислава Николова

2. Борислав Иванов

1. Полина Георгиева

2.Румен Калугеров

3.

Математика

15.01.2020г.

14:00

1.Елена Попова

2.Павлинка Карамболова

1.Иванка Милошева

2.Нели Дойчева

4.

Информационни технологии

16.01.2020г.

14:00

1.Емил Аврамов

2.Атанас Паскалев

1.Наталия Брайкова

2.Станислава Николова

5.

 

География и икономика

17.01.2020г.

14:00

1.Румен Калугеров

2. Силвия Димитрова

1.Жасмин Кръстев

2.Анелия Петкова

6.

Философия

20.01.2020г.

14:00

1.Борислав Иванов

2. Людмила Дамянова

1. Жасмин Кръстев

2.Анелия Петкова

7.

Музика

21.01.2020г.

14:00

1.Анелия Петкова

2.Детелина Георгиева

1.Евгения Киселичка

2.Антонио Вражев

 

 

Х клас

Профил „Предприемачески” с интензивно изучаване на английски език

Наименованиена

предмета

Дата

Час

Комисия по оценяването

Комисия по организиране на изпита /квестори/

1.

Български език илитература

13.01.2020г.

14 :00

1. Мария Ицкова

2. Иванка Милошева

1. Евгения Киселичка

2. Борислав Иванов

2.

Английски език

14.01.2019г.

14:00

1. Станислава Николова

2. Борислав Иванов

1. Полина Георгиева

2.Румен Калугеров

3.

Математика

15.01.2020г.

14:00

1.Елена Попова

2.Павлинка Карамболова

1. Иванка Милошева

2.Нели Дойчева

4.

Информационни технологии

16.01.2020г.

14:00

1.Емил Аврамов

2.Атанас Паскалев

1. Наталия Брайкова

2.Станислава Николова

5.

География и икономика

17.01.2020г.

14:00

1.Румен Калугеров

2. Силвия Димитрова

1. Жасмин Кръстев

2.Анелия ПетковаЕвгения

6.

Философия

20.01.2020г.

14:00

1.Борислав Иванов

2. Людмила Дамянова

1. Жасмин Кръстев

2.Анелия Петкова

7.

Музика

21.01.2020г.

14:00

1.Анелия Петкова

2.Детелина Георгиева

1. Евгения Киселичка

2.Антонио Вражев

8.

Технологии и предприемачество ИУЧ

22.01.2020г.

14:00

1.Силвия Димитрова

2.Атанас Паскалев

1.Елена Попова

2.Юрка Юнгарева

9.

Счетоводство и бизнес анализ ИУЧ

23.01.2020г.

14:00

1.Силвия Димитрова

2.Атанас Паскалев

1.Нели Дойчева

2.Мария Ицкова

 

ХІклас

Профил „ Спорт” с интинзивно изучаване на английски език

Наименованиена

предмета

Дата

Час

Комисия

Комисия по организиране на изпита /квестори/

1.

Български език илитература

13.01.2020г.

14 :00

1. Мария Ицкова

2. Иванка Милошева

1. Евгения Киселичка

2. Борислав Иванов

2.

Английски език – I чужд

14.01.2019г.

14:00

1. Станислава Николова

2. Юрка Юнгарева

1. Полина Георгиева

2.Румен Калугеров

3.

Математика

15.01.2020г.

14:00

1.Елена Попова

2.Павлинка Карамболова

1. Иванка Милошева

2.Нели Дойчева

4.

Испански език - II чужд

16.01.2020г.

14:00

1.Жасмин Кръстев

2.Йорданка Димитрова

1. Наталия Брайкова

2.Станислава Николова

5.

География и икономика

17.01.2020г.

14:00

1.Румен Калугеров

2. Силвия Димитрова

1. Жасмин Кръстев

2.Анелия Петкова

6.

Философия

20.01.2020г.

14:00

1.Борислав Иванов

2. Людмила Дамянова

1. Жасмин Кръстев

2.Анелия Петкова

7.

Английски език ЗИП ПП

21.01.2019г.

14:00

1. Станислава Николова

2. Юрка Юнгарева

1. Евгения Киселичка

2.Антонио Вражев

8.

Български език илитература ЗИП ПП

22.01.2020г.

14 :00

1. Мария Ицкова

2. Людмила Дамянова

1. Елена Попова

2.Юрка Юнгарева

 

ХІIклас

Профил „ Спорт” с интинзивно изучаване на испански език

Наименованиена

предмета

Дата

Час

Комисия

Комисия по организиране на изпита /квестори/

1.

Български език и литература

13.01.2020г.

14:00.

1.Людмила Дамянова

2.Мария Ицкова

1. Евгения Киселичка

2. Борислав Иванов

 

2.

Английски език –II чужд

14.01.2019г.

14:00

1. Станислава Николова

2. Юрка Юнгарева

1. Полина Георгиева

2.Румен Калугеров

3.

Математика

15.01.2020г.

14:00

1.Елена Попова

2.Павлинка Карамболова

1. Иванка Милошева

2.Нели Дойчева

4.

Испански език - I чужд

16.01.2020г.

14:00

1.Жасмин Кръстев

2.Йорданка Димитрова

1. Наталия Брайкова

2.Станислава Николова

5.

География и икономика

17.01.2020г.

14:00

1.Румен Калугеров

2. Силвия Димитрова

1. Жасмин Кръстев

2.Анелия Петкова

6.

Свят и личност

20.01.2020г.

14:00

1.Борислав Иванов

2. Людмила Дамянова

1. Жасмин Кръстев

2.Анелия Петкова

7.

Руски език

21.01.2020г.

14:00

1.Наталия Брайкова

2.Мариана Петкова

1. Евгения Киселичка

2.Антонио Вражев

8.

Български език илитература ЗИП ПП

22.01.2020г.

14 :00

1. Мария Ицкова

2. Людмила Дамянова

1. Елена Попова

2.Юрка Юнгарева

9.

Руски език ЗИП ПП

23.01.2020г.

14:00

1.Наталия Брайкова

2.Мариана Петкова

1. Нели Дойчева

2.Мария Ицкова