+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Класни ръководители

Клас / Паралелка

Класен ръководител

ПГ- 5 год.

Лалка Стоянова

ПГ- 6 год.

Татяна Иванова

І – а

Таня Василева

І – б

Боряна Колева

І – в

Георгина Аначкова

ІІ – а

Мариана Петкова

ІІ– б

Мая Стоянова

ІІ – в

Катерина Петкова

ІІ – г

Детелина Георгиева

ІІІ – а

Мария Калигерова

ІІІ – б

Калинка Донева

ІІІ – в

Галина Ячева

ІІІ – г

Иван Димитров

ІV – а

Лидия Спасова

ІV – б

Мария Симеонова

ІV – в

Аничка Тотева

V – а

Павлинка Карамболова

V – б

Румен Калугеров

V – в

Николай Костов

VІ – а

Иванка Милошева

VІ – б

Емил Аврамов

VІ – в

Милена Кошеджийска

VІІ – а

Методи Христов

VІІ – б

Анна Милева

VІІ – в

Мария Ицкова

VІІІ – а

Жасмин Кръстев

ІХ – а

Станислава Николова

Х – а

Юрка Добринова Юнгарева

ХІ – а

Полина Георгиева

ХІІ – а

Борислав Иванов