+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

История

  Историческа справка за развитието на образователното дело в Банкя, региона и 78. СУ „Христо Смирненски“ до 1994г. 

От страниците на летописните книги

За развитието на просветното дело в региона са съхранени 3 летописни книги: на Михайловското основно народно училище от 1924 до 1960 година, на училището в с.Клисура – от 1956-1966г. и на 78. училище „Христо Смирненски“ в Банкя от 1954 до 1982г. От наличните летописни сведения се разбира, че през време на турското  владичество е нямало възможност да има училища навсякъде. Тази тенденция продължава и след Освобождението. В по-големите села, където е имало училище, са се събирали ученици от няколко села. Едва през 1907 г., когато в село Михайлово има достатъчен брой ученици, е открито за първи път първоначално училище с І и ІІ отделение. За учителка е назначена Зорка Дончева, която преподава до 1912г. За училищна сграда е използвана къщата на Киро Величков, а след това на Меле Божилов, а по-късно и на Сава Еленкова. За историята на просветното дело в с. Клисура много интересни са сведенията на 93-годишния дядо Стоимен Манолов, участник в Балканската и Първата световна война, родоначалник на многобройна челяд.  Първата училищна сграда в с. Клисура е открита на 25 май 1914, когато там се обучават 10 ученици. Построена е с дървен материал и камъни от околността, с активното участие на местните хора. По късно, през 1939, тя е разширена.

Летописна книга на Михайловското основно народно училище 1924 – 1960 година

До 1921 там учителстват последователно Цв. Христова, Ст. Константи, М. Караджинова, С. Маджарова, Йонка Керемитчиева, Тодор Арнаудов, Елена Тошева.

През 1921 година е назначена Параскева Иванова. Тогава за училищна сграда е наета къщата на Захари Спасов, а през 1922, с усилията на г-ца Иванова, е построена самостоятелна училищна сграда, която посреща своите първи ученици през 1923година. В двора на училището е издигнат паметник на загиналите герои съселяни, участници в  Балканската и Първата световна война. Паметникът е осветен на 8 юли 1923 от заместника на митрополит Стефан, в присъствието на военния министър генерал Вълков, генерал Лазаров, окръжния управител и други видни лица, в присъствието на  много хора и от съседните села.

През учебната 1925 – 1926 година учител е Райна Мангърова. Организирани са извънкласни четения, за да могат учениците да усвоят материала по-добре. През тази година е направена екскурзия до Аеропланното училище. Със средства от ученическа доброволческа каса са закупени книги.

В летописите на 1927-1928 учебна година е отбелязано, че на 14 април 1928, Велика събота,  става голямото земетресение в Чирпан с последвали трусове на 18 април в Пловдив, Борисовград /Първомай/, Чирпан и около 60 села в околността. Трусовете продължават 1 месец. Властите взимат мерки в подкрепа на населението. Лековитият извор за минерална вода Меричлери пресъхва. Жителите на Михайлово  събират 350 лева помощ.

1928-1929 година броят на учениците е увеличен: 37 ученици в ІV отделение. Събрани са 70 лева за детска библиотека. Закупени са книги  и едно издание на сп. „Светулка“.

1929-1930 уч. година учителката Олга Василева обучава 47 деца от ІV отделение през І срок. В тази година броят на учителите се увеличава с назначаването на Пена Бояджиева от с. Угърчин, Ловчанско. През годината са организирани групови и пунктови конференции, които са посещавани редовно. На 24 май  учебната година приключва с годишно утро.

През 1930-1931 уч. година е организирана екскурзия до София с посещения на църквата „Св. София“, „Св. Александър Невски“, гроба на Иван Вазов, паметника на Васил Левски, паметникът Цар Освободител, Народното събрание, Зоологическата градина, Халите, Борисовата градина, Етнографският музей. Учениците са силно впечатлени от екскурзията. Годината приключва на 31.V.1931г.

През 1931-1932 уч.година в училището учат 49 ученици от ІV отделение. На 17 и 18 януари няма учебни занятия поради снежна буря с натрупал сняг повече от 60 см.Годината завършва с утро на 24.05. 1932г.

През 1934-1935г. заради преброяването на населението в България и ангажираността на учителите – Ружа Цонкова и Евтим Яначков, Коледната ваканция започва на 27.ХІІ.1933 г.

На 3 октомври 1935 поради трите празника – Възшествието на Н.В. царя, Независимостта на България и празника на българската армия учениците са заведени на молебен в Банкя.

През 1937-1938 учебна година откриването на 15 септември  започва с водосвет на енорийския свещеник и няколко майки.

На 4 март 1938 година децата са заведени на черква да се причастят. На годишното утро на 5 юни, с което приключва учебната година, присъстват общинският кмет на Банкя и монахини от близкия манастир „Св. Троица“. В летописа е отбелязано, че след завършване на учебните занятия за предходната година, на 16 юни 1937, се ражда престолонаследникът Симеон, и в чест на това събитие Министерството на народното просвещение и лично министърът д-р Николаев издава заповед №1524, с която  нарежда  успехът на всеки ученик от І отделение до университета да бъде повишен с  единица. Така в училището няма оставащи ученици да повтарят. Все пак впоследствие  заповедта за І-во отделение за съвсем слаби ученици се видоизменя и те са подложени на проверка дали владеят азбуката. Ако  това не е така, те са оставени да повтарят. Такова дете в училището е Лоза Петрова.

През 1942-1943 учебна година се говори за неудобства, липса на обувки и облекло за учениците, недостатъчна храна. Трапезария не е открита.

1943-1944 година започва с траур, заради починалия цар Борис ІІІ, обединил почти всички български земи. Персоналът е същият, с 54 ученици в ІV отделение. Занятията са прекратени, защото учителката Спасия Юрукова посещава курс по телесно възпитание, а главният учител Петко Бенчев е мобилизиран.

От 29 септември 1943 обучението се води и в четирите отделения от Спасия Юрукова при много лоши обстоятелства:  липса на достатъчно чинове, учебни помагала и много чести въздушни тревоги, при които индустриалният квартал в София е бомбардиран няколко пъти. Силните трясъци се чуват в Михайлово, всяват паника сред населението и специално сред учениците. Запомняща е бомбардировката над София на 10.01.1944 г. Земята се тресе като при земетресение. Говори се за разрушени черкви, болници, училища, Майчин дом, къщи и почти всички казарми. Загиват хиляди невинни деца и старци. Пътищата през нощта са задръстени от бягащи. Ранен в главата е и съпругът на учителката Спасия Юрукова. Селото е препълнено с евакуирани. Хората спят в оборите. Официално учебната година е прекратена в цялото царство, но указанията са да се продължи със сказки, реферати, четения, забави, утра.

На 3 март 1944  тържествено е отбелязано Освобождението на България. На 29 март София отново е бомбардирана. Виждат се големи огньове. На следващия ден са разрушени гарата, жилищни кооперации. Учителката пише, че е разрушена и тяхната къща в София до основи.

На 1 април  сградата на училището е заета от Щаба на Военното училище. На 17 април,  вторият ден на Възкресение Христово, отново има бомбардировки. На 23 април е изнесен спектакъл, комедията „Ловджийска сватба“ от Н. Фол. Събрани са 2300 лева в полза на пострадалите от бомбардировките. Учебната година приключва с утро на 28 май.

На 1 септември 1945 е организирана забава за учениците по случай празника на народните будители. На 16 ноември всички главни учители са свикани на инструктаж за предстоящите избори в Съдебната палата в София.

На 8 септември 1945 са проведени избори за народна република, а 9 септември е отбелязан тържествено. Всички, начело с кметския наместник Свилен Митов и учителката Анна Николова, отиват на манифестация. Представена е селска сватба от селяните, като баба Ирина хвърлила жито на другаря Георги Димитров и други видни лица пред народното събрание. На 8 юни е проведено годишното утро  с песни, стихотворения и пиеските „Детска седянка“ и „Стоян партизанина“.

На 25 септември 1947   София и населението от региона посреща тържествено маршал Тито. Пред сградата на БНБ са слушани речи на Тито и Димитров.

1948-1949 година. На 9 септември има участие в манифестацията в София. В Банкя на връщане е имало хоро на площада.

На 19.ХІІ. се отпразнува тържествено V конгрес на БКП. На 2 януари  1949 е проведено новогодишно тържество с пиеската „Тимур и неговата команда“, а на учениците са раздадени сладки. На 19 февруари е проведено утро за Левски, а на 5 юни– годишно утро с пиеската „Септемврийчета на борба“.

1951- 52 учебна година. Училището е посетено от лекар и зъболекар.

През учебната 1955-1956 година учителят Петър Хубанов ръководи литературен кръжок, на който е разгледан романът „Майка“ на Горки. На 23 ноември се провежда екскурзия до с. Мало Бучино.

1956-1957 уч. година тук става учител Петър Хубанов Куев от Севлиево. На 1 ноември се извършва преброяване на населението в село Михайлово – 331 жители. На 17 октомври е проведена  среща с ученици от Градоман и Мало Бучино, както и посещение на стопанството в Мало Бучино. На 2 април в Михайлово е проведено педагогическо събрание на учители. Годишно утро на 8.VІ.58г.

На 28 декември ТКЗС „Димитър  Благоев“ поема шевство над училището. На 30 март 1959 ново шевство над училището поема ТПК „Солидарност“ от гр. София. „Солидарност“ подпомага училището със 100 хиляди лева за обзавеждане и украса. Ограден е дворът. На училището са дадени 6 дка земя за опитен участък, който е засаден с царевица.

Годишно утро на 31 май.

1959-1960 година учител е Стоян Йорданов Профиров, родом от с. Леново, Първомайско, живеещ в Банкя. На 19 февруари е отпразнуван патронът на училището – Васил Левски.

На 12 юни 1961година е проведено пионерско събрание в чест на първия космонавт Юрий Гагарин.

 

Летописна книга на Народно основно училище „Петко Георгиев“ с. Клисура, започната през 1956-1957 година

Липсват сведения за живота на училището за периода от 1952 до 1956 година.

За учебната 1956-1957 година са се обучавали общо 83 ученици. Директор е бил Кирил Илиев от София с висше философско образование. В училището преподават учителите Иван Георгиев и Славка Тодорова - и двамата със средно педагогическо образование.  Учебно-възпитателната дейност се извършва в духа на времето и в съответствие с действащия тогава комунистически морал. Училището трудно осигурява отоплението през зимата поради лошото финансово състояние. За историята на село Клисура интересни сведения дава 93-годишния Стоимен Манолов, сражавал се в боевете на Кожух планина, Джеп и Каймакчалан в Македония. Старото село е било разположено на главния път за Трънско- Брезнишко и София, но турски търговци (туджари) са заграбвали добитъка на хората преди Освобождението, което принуждава населението да се засели в по-непристъпни места. Дават се подробни сведения за родовете и махалите в развитие. Селото е било нападано и от черкези, които принуждавали местните хора да ги гощават с поискани от тях ястия и   всички техни прищевки били изпълнявани.

Първата училищна сграда е открита на 25 май 1914година. Построена е с дървен материал и камъни от околността, с активно участие на местните хора.През 1939 е направено разширение. Записани са спомените на 50-годишния Пателей Благоев и сведения за манастира в с. Клисура „Св. Петка“, ръководен от игуменката Мария, рускиня, родена в гр. Киев. Вероятно е започнат строеж към 1859 година. По инициатива на игуменката Мария през 1957г. е построена нова църква с 1000 лева, отпуснати от Св. Синод и волни пожертвования.

През 1958- 1959година директор на училището е Кирил Илиев, а учители са Йордан Йонков, Иван Бояджиев, Верка Божилова. През тази учебна година за първи път училището ползва електричество. Училищният двор е заграден със средства от бране на шипки. Създадена е работилница с набавени три тезгяха с инструменти.

1960-1961 година. През тази година се реставрира паметникът на загиналите клисурци, закупен е радиоапарат „Комсомолец“ и диапрожекционен апарат с филми. Инспектори не посещават училището.

1961-1962 учебна година. В края на годината прогимназията е закрита поради малкия брой ученици.

1962-1963 уч. година – училището става начално. Прогимназиалният курс е преместен в 78. училище в Банкя. Учениците са настанени в общежитие. Стефан Петков, след като разбира, че не се знае защо училището е с патрон „Петко Георгиев“, прави проучване и разбира, че това е човек, участвал в съпротивата, убит като партизанин при село Литаково през 1944.

1963-1964 учебна година. Въпреки че с личния труд на селяните е прокаран водопровод в селото, училището не е водоснабдено.

1964-1965 учебна година. На 6 май 1964 по настояване на клисурци е продължена автобусната линия София – Банкя – Клисура.

1965 – 1966 учебна година. От София училището е водоснабдено и канализирано. Обучават се 17 ученици. През следващата година училището е закрито.

Летописна книга на 78.СОУ „Христо Смирненски“ – гр. Банкя

Учебната 1954-1955 година започва със 750 ученици: 347 в начален курс и 403 в среден курс. Има 21 паралелки и 22 учители. През учебната година наред с българските ученици в училището се обучават и 166 ученици от Корея, деца от домовете за деца и юноши – „Роза Димитрова“ и „Асен Златаров“ в Банкя. Заедно с българските учители учителстват и другарите Пек Цо и Рен – учители от Корея. От 1 януари 1955  село Банкя преминава към град София и училището преминава под контрола и ръководството на Димитровски райсъвет в София.

Учебна 1955-1956 година. На 1 септември 1955  завършва ремонтът на сградата, обитавана от 791 ученици. Продължава обучението на корейски деца. Учителстват  следните корейски учители: Пек Вон Кюн, Цо Хва Гон, Ким Дък Ман и Ким Йон Рен. През месец април 1956 година е закупена първата радиоуредба и цялото училище е радиофицирано  (озвучено). Училището работи по петобалната система.

1956-1957 учебна година. Учебната година започва на 1 септември. Обучават се 839 ученици, от които 425 в начален курс и 414 в среден курс. Броят на педагогическия състав се запазва. Оценките са по петобалната система. Отново 4 корейски учители преподават корейски дисциплини.

1957-1958 учебна година. Отново се обучават 171 корейски деца.

От 1 юли 1957 година се въвежда политехническо образование с нови дисциплини: Основи на промишленото и селскостопанското производство,  производствената практика. Възобновен е 12 годишния курс на обучение, а учебната година има 3 срока. Възстановява се шестобалната система. Особено значение има обучението по ръчен труд, провеждано в новосъздадената работилница и на учебното опитно поле. С постановление се въвеждат и практическите уроци. В училището има 28 паралелки с 842 ученици, от които 379 в начален курс и 463 в среден. Отново има 3 паралелки с корейски деца, придошли от Първомай и Пещера, настанени в общежитие в Банкя.

1958 – 1959 учебна  година. Отбелязани са кръгли годишнини, свързани с живота на Христо Смирненски – 60 години от рождението му и 35 години от неговата смърт – 25 септември1958 година. В училището има 859 ученици, от които 357 в  начален и 502 в  среден курс.

1959-1960 учебна година. На 25 септември се открива новата сграда на средното училище. В нея все още учат 112 корейски деца. Обучението на корейчетата завършва през 1960 година, когато тържествено са изпратени за родината им. От 1953 до 1960 година за обучението на корейските ученици по корейски учебни дисциплини са били назначени корейски преподаватели: Пен Вон Тън, Цо, Ри, учителката Ро, Ким Бен Хи, Ри, Ким Дън Ман, Ким Йон Рей, Хен Хо Сен.

От 1 март 1960 година се разкрива счетоводство към училището. От началото на учебната година са разкрити занимални в начален и среден курс.

1960 – 1961 учебна  година. За директор е назначен Иван Кирезов и заместник-директор Коцо Ангелов. Учениците засаждат първите овощни дървета в училищния двор.

1962 – 1963 учебна  година. За директор е назначена Иванка Дочева Маринова. През годината започва изграждането на училищния двор.

1963 – 1964 учебна  година. За директор е назначен Димитър Николов Димитров. Въвеждат се изпити по БЕЛ и математика в 8. клас при завършване на основно образование, както и зрелостни изпити при завършване на  средно образование.

1964 – 1965 учебна  година. С въвеждането на политехническото обучение за първа година се въвежда изучаването на специалността „Овощаро – механизатор“. Към училището се открива пансион за децата от прилежащите към Банкя села, който се помещава в закритото в края на годината общежитие „Асен Златаров“. Особено внимание се обръща на изоставащите деца и успехът се подобрява. За първи път са обхванати всички подлежащи на задължително обучение деца.

1965 – 1966 учебна година. Поставя се начало на духов оркестър в училището. Закупуват се 22 инструмента. Ръководител е Иван Марков – запасен офицер. Обзавеждат се два кабинета по физика и химия. Есента бригада от 50 деца е в помощ на ТКЗС за прибиране на реколтата. За производственото обучение училището е снабдено с два трактора за обучение и онагледяване. 100 души от всички класове летуват на пионерски лагер в Родопите. За първи път със златни медали от Министерството на народната просвета са наградени отличниците – абитуриенти – Милена Бояджиева Думанова и Ивайло Попов.

1966 – 1967 учебна  година. През лятната ваканция сградата на училището е ремонтирана от помощния персонал. Заместник-директор на мястото на Славчо Славчев става Александра Николова. Учителският колектив поддържа взаимни връзки с едно основно училище от Скопие за обмен на опит. През пролетната ваканция 30 души учители посещават Скопие, Велес, Битоля и Охрид. На 6 юли 1967  учителският колектив от основно училище „Владо Тасовски“ идва на гости. Срещата между двата колектива е в дом „Роза Димитрова“. Гостите посещават Плевен, язовир Искър, София. На свое заседание учителският съвет взема решение празникът на училището да се чества на 18 март – деня на Парижката комуна. Същата година на тази дата колективът тържествено чества своя патрон Христо Смирненски в салона на киното. С пълно отличие завършват Стефка Недева и Румен Баховски и са отличени със златен медал.

През лятото група от 150 деца отива в Рила на пионерски лагер в хижа „Сокол“. Началник на лагера е Димитър Димитров-директор на училището, а ръководители са Божана Кицова, Венета Райчева, Димитрина Дикова и Нина Славкова.

1967 – 1968 учебна  година. Учениците са обхванати в 30 паралелки. Активно участие на ученици за прибиране на реколтата.

1968 – 1969 учебна година. Системна работа с второгодници. Основно образование получават 120 ученици. Средно образование завършват 60 ученици.

1969 – 1970 учебна година. Тази година няма 9. клас, поради откриване на техникум по туризъм в Банкя.

1972 – 1973 учебна  година. На поста директор на училището застава Лиляна Рачева, а заместник-директори са  Димитър Димитров и Павлина Антонова.

1976 – 1977 учебна година. Поради недостиг на класни стаи, занятията се провеждат на две смени.

1981 – 1982 учебна година. Пролетта на 1982 година е направена първата копка на новата училищна сграда.

1983 – 1984 учебна година. Строежът на новата сграда продължава. Лиляна Рачева напуска поста си като директор.

През май 1984 за директор е назначен Йордан Здравков, дотогава заемащ поста директор на СПТУ по обществено хранене – Банкя . Помощник -директори  стават Маргарита Иванова и Емилия Аначкова.

15 септември 1985. Тържествено откриване на разширението на 78. ЕСПУ „Христо Смирненски“. 16803 квадратни метра  разгърната площ с 5 отделни корпуса, 2 физкултурни салона, 3 спомагателни корпуса - плувен басейн, стол и актова зала, 64 класни стаи и кабинети, 11 входа и изхода. С тази си площ училището е най-голямото на Балканския полуостров и  става един от 40-те национални юбилейни обекти, посветени на 40 години народна власт, заедно с резиденция „Банкя“.

От 1985 до 1988 година към училището е същесвувал УПК(учебно-производствен комплекс) по здравеоопазване  за подготовка на средни медицински кадри  с 2 двугодишен курс на обучение – 11 и 12 клас).

През декември 1987 година много тържествено се чества  100-годишнината от създаването на училище „Христо Смирненски“.

От април 1988  Йордан Здравков напуска като директор и на негово място е назначена Маргарита Иванова. Заместник-директори са  Ирина Михайлова и Емилия Аначкова.

Годините на прехода

От април 1989   Емилия Аначкова напуска като  заместник-директор и на този пост е назначена Антония Веселинова.

От  ноември 1991 Маргарита Иванова напуска като директор и за директор  е назначена Лиляна Рачева, а помощник-директори са Весела Неделчева и Нели Славеева.

От 1992 година в сградата на училището се помещава частно училище „Пиер дьо Ронсар“.

От  Ноември 1994 до днес директор на училището е  Весела Неделчева.

 Историята на нашето училище

Според Държавния архив на образованието в Габрово, училището в Банкя е открито на 28 септември 1887 година в къщата на банчанина Коста Манчев. Изучавало се четене, смятане, родиноучение, краснопис и вероучение. Учениците пишели на каменни плочи с тънки пръчици, наречени калеми. Учениците в първото училище не били много, само осем. Издръжката на учебния процес се поемала от управата на селото и главно от Филиповската община, към която се причислявала и Банкя. Първият учител, Мито Младенов Иванов от село Клисура, бил високообразован за времето си човек.

През периода 1895-1900 учители тук са Миленко Павлов и Величко Кузманов. През 1902 година учител  е Димитър Бързаков, който дори написал учебник по вероучение и водел  летописната книга на училището. Този учител пръв поставя въпроса за построяване на държавна сграда на училището. Неговите усилия намират отзвук едва през 1920 година с подкрепата на народния представител от Банкя Владимир Марков.

На откриването на новата сграда присъстват висши духовни лица, народни представители и министърът на просвещението Стоян  Омарчевски. Архитект на сградата  с проект за 30 класни стаи и гимнастически салон е Иван Урумов. Първият директор е Владимир Милачков. Новото училище по този проект е завършено едва през 1936 година.

В съвременния си вид училището е открито през 1959 година, когато приема за свой патрон един вечно млад и възторжен поет-Христо Смирненски. Директор е Петър Кръстев Кънев, а учителите са 18. През 1985, когато директор е Йотдан Здравко, в чест на 100-годишния юбилей на училището, завършва голямото разширение на сградата с три нови корпуса, плувен басейн, актова зала, ученически стол. С 15 хиляди квадратни метра разгърната площ, училището е най-голямото на Балканския полуостров. От 1994 директор на училището е Весела Неделчева.

През 2007 се отбелязва 120-годишнина на 78. СУО. Специално за юбилея е създаден химн на училището, по стихове на дългогодишния и уважаван преподавател по БЕЛ -Гергана Кирилова, а музикалния съпровод е на композитора Андрей Дреников. Годишнината е ознаменувана с грандиозен концерт в залата на театър София.

През 2007/2008 година училището печели два проекта: „Младежки парламент“ и „Театър, музика и танц“. С образователна цел, с инициативата на преподавателя от начален курс Грета Ангелова е изграден Европейски коридор на третия етаж в сградата на  училището. В чест на юбилея БНТ заснема филм за училището.

През 2008-2009 година училището е със свой собствен сайт. През юли 2009 лично премиерът на България открива тържествено  нов спортен комплекс. Сградата е с нова дограма. Изградена е нова отоплителна, вентилационна и пожароизвестителна система. Актовата зала и учителската стая също са обновени с нова дограма и климатизационна система за комфорт. Същата година училището започва работа по проект „За училище без насилие-привлекателно място за креативност и себеизява“. Учениците работят в 4 клуба: „Заедно“, „Изкуство срещу насилието“, „Креативна музика“ и „Родина“.

2009 - 2010 година. Учениците и учителите имат достъп до Интернет. Стартира проект „Без свободен час“. С усилията на директори и учители са спечелени средства по проект за изграждане на мултимедиен кабинет за интерактивни уроци и презентации. Извършен е ремонт на физкултурните салони и помещенията за спорт.

След допитване до учениците, в училището се въвежда ученическа униформа по програма “Училището-територия на учениците“, модул “Ритуализация на училищния живот“.

Същата година със съдействието на Негово Благоговейнство отец Василий Топузлиев е оборудван кабинет по религия, който е открит с тържествен водосвен от Негово Преосвещенство Знеполски епископ Йоан, в присъствието на Ваня Кастрева, началник на РИО, експерта по религия в РИО, Ваня Станчева, ученици, родители и учители.

Проектът „Целодневното обучение - ефективна среда за учене, игри и творчество“ по Национална програма “Училището-територия на учениците“, модул “Ритуализация на училищния живот“.

2010 - 2011 година. Учениците от начален курс работят по проект „Деца в образованието“ на организацията „Джуниър Ачийвмънт“, както и по проект „Най-хубавата класна стая“. През учебната година е открит кабинет по безопасност на движениете със срдствата по проект „Децата на пътя и тяхната безопасност“, съфинансиран от СБДДС и Училищното настоятелство на 78. СОУ „Христо Смирненски“. Обучението по безопасност на движението е обезпечено с велосипеди, каски, табла и учебни материали. На 14 февруари училището изглежда по нов начин, защото красивите ученически униформи са факт. Празникът на училището е отбелязан тържествено с благотворителен концерт, събраните средства от който са използвани за изграждане на специален учебен полигон в училищния двор по проект „Деца на пътя“.

2011-2012 година. През тази година училището се включва в националния образователен проект „УСПЕХ“. Участието по проект „Да направим училището привлекателно място за младите хора“ води до функционирането на 14 клубове и ателиета за период от 3 години. Във връзка с национален проект за представяне на училищата в България, БНТ и Министерството на образованието и науката заснемат филм за училището, който се излъчва в наколко поредни епизода от поредицата по БНТ „Моето училище“.

2012-2013 година. Корпусът на начален курс е изцяло ремонтиран. Изградена е  озвучителна уредба с пряка връзка към всяка класна стая. Броят на клубовете по проект „УСПЕХ“ расте и достига 24.

След тържественото откриване на учебната година, в която се сформира нова паралелка с интензивно изучаване на английски език и с профил „Спорт“, следващото знаменателно събитие е отбелязването на Деня на народните будители. На празника с тържествен водосвет Негово Благоговейнство отец Василий освещава новото ръчно извезано училищно знаме, дарение от Училищното настоятелство. Привлечени са финансови средства по проект „125 години 78. СОУ -традиция, знание, устрем“ с  подкрепата  на Столична община.

През тази учебна година значително започва да нараства броят на учениците. Открит е специализиран кабинет по грънчарство и приложни изкуства.

През декември 2012 е отбелязан и 125-годишният юбилей на училището. Изнесени са няколко благотворителни концерти от различните училищни степени. Талантливите деца на 78. СОУ представят своите изпълнения пред родители, гости и учители. В чест на юбилея се осъществяват различни кампании. Инициативата„Дари книга на училището“ обогатява  училищната библиотека. Проведени са редица спортни и културни инициативи.

От 16 май  до 25 юли 2013 година започва саниране на 8 корпуса от училището по проект „Енергийна ефективност“ и с подкрепата на Република Австрия.

2013-2014 година.

Учебната година е открита с още една паралелка с прием след 7. клас  с профил „Спорт“ и интензивно изучаване на английски език. Учениците от 5. клас също са с профилирано обучение и разширено изучаване на математика, БЕЛ и спорт. Учителите са включени за обучение в различни квалификационни курсове  с финансиране по европейски проекти. В същата година започва и проект „Предприемачество в образованието“.

През ноември 2013 в училището гостува група „Take over“ - младежи от Хюстън, щата Тексас, САЩ. Гостите изнасят концерт и се срещат с ученици от училището.

На 19 ноември 2013 в училището пристига на приятелска визита делегация от Министерство на образованието в Кралство Белгия. Гостите посещават открит урок в 4.б клас с демонстрация на  иновативна образователна технология Soundpainting , изнесен от преподавателя в начален курс Детелина Георгиева.

На 22 ноември спортистите от  училището посрещат футболната легенда Божидар Искренов, дошъл да връчи наградата на футболистите от 78. СОУ, спечелили купата на Кока Кола.

С дейностите по проект „Европа и ние“ се извършва   архитектурно обновление на фоайе и училищен коридор от Корпус 1.

2014-2015 година.

През тази учебна година започва целодневното обучение в 5. клас. Сформират се и 2 групи за предучилищно обучение за 5 и 6-годишни ученици.

 На 20 септември 2014 година,след основен ремонт на инсталацията, е пуснат в действие плувния комплекс на  училището.

На 1 ноември с тържествен спектакъл е отбелязан Дена на народните будители.

Училищния вестник „Междучасие“ навършва 15 години. Неговото начало е поставено през 1999 година, с подкрепата на тогавашния кмет на район Банкя, Милор Михайлов и със съдействието на главния редактор на вестник „Банкя“, Александър Александров.

В периода от 7 до 11 декември, със съдействието на РИО София град,  в 78. СОУ “Христо Смирненски” се провежда седмица на четенето и грамотността с разнообразни събития  по класове. Тази инициатива е част от изпълнението  на ръководената от МОН Националната стратегия за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността, действаща на национално ниво от 2014 година.

На 24 ноември училището отбелязва с тържествен концерт 20-годишния юбилей от встъпването на Весела Неделчева в длъжност директор на 78. СОУ.

През декември училището е домакин на работна среща на директори и педагогически специалисти от РИО на Югозападна България. Гостите са впечатлени от организацията на събитието и мащабите на училищната сграда.

На 5 март 2015 година, на раздаването на годишните бизнес награди VIP Business Awards, директорът на училището - Весела Неделчева, е отличена от министъра на образованието и науката, Тодор Танев със статуетка  в раздел „Мениджмънт и инвестиции“.

Училищния празник е отбелязан пищно с 5 благотворителни концерта под мотото Моето училище - минало, настояще, бъдеще.

В края на учебната година, отбелязан също с ученически концерт, всички ученици с отличен успех и с принос в училищния живот са наградени от директора  с екскурзия до Цари Мали град. Идеята за тази инициатива  е на старши учител Анна Милева и училищния психолог Катя Симоснка.

2015-2016 година.

Обновлението на училищния бюфет, корпуса за столово хранене, секторите за подготовка и обучение на най-малките ученици от подготвителните групи, кабинетите по физика, изобразително изкуство и география и икономика правят училището още по-привлекателно.

На 26 септември със съдействието на Столична община дворът на училището е залесен с брези.

„Походът на билките“, проведен на 30 септември 2015 с ученици от 5. и 6. клас, е част от програмата за екологично възпитание на фондация „Кредо“.

През учебната година учениците от 78. СОУ постигат много спортни победи в областта на  волейбола и баскетбола. На 7 ноември  2015 учениците вземат активно участие в Софийски математически турнир.

В изпълнение на плана на РИО за насърчаване на грамотността и любовта към четенето, в училището отново се провежда Седмицата на четенето в  периода 7 - 12 декември 2015 година. Oсъществени са много дейности, свързани с четенето на роден и чужд език, а някои от тях са представени пред публика в рамките на училищната инициатива  Малки коледни концерти. Подготовката на тези прояви са дело на всички преподаватели от началната училищна степен, както и преподавателите  по БЕЛ и чужди езици от прогимназиалния и гимназиалния етап, съвместно с учениците, на които те преподават. Сред тях силно се откроява откритият урок по четене на преподавателя по БЕЛ  Диана Борисова, която очарова с добрата подготовка на своите  седмокласници гостуващите експерти от МОН.

Училищният празник отбелязва навършването на 94 години от издаването на първата стихосбирка на Христо Смирненски и 57 години от обявяването му за патрон на училището.