+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Иновативно училище

От учебната 2017/2018г. 78. СУ „Христо Смирненски“ има статут на иновативно училище. Тук ще публикуваме всякаква информация, имаща отношение към дейността на нашето училище по тази инициатива, както и за предстоящи събития, свързани с нея.

Саундпейнтинг- модерна педагогическа стратегия 23.10.2018 г.

Саундпейнтинг- модерна педагогическа стратегия 23.10.2018 г.

https://web.facebook.com/Let-us-play-lively-study-digitally-78-Hristo-Smirnenski-School-Bankya-19320...

  • Дата: 29 / 10 / 2018
Прочети повече
Иновативна паралелка и

Иновативна паралелка и "Еразъм +"

Иновативна паралелка и "Еразъм +" Часът на класа във 2.Г клас - иновативната паралелка на 78. СУ "Хр...

  • Дата: 08 / 10 / 2018
Прочети повече
След целогодищната, системна практика на Отворени врати в иновативната паралелка на 78. СУ

След целогодищната, системна практика на Отворени врати в иновативната паралелка на 78. СУ

След целогодищната, системна практика на Отворени врати в иновативната паралелка на 78. СУ, родители...

  • Дата: 04 / 05 / 2018
Прочети повече
Саундпейнтинг защита

Саундпейнтинг защита

На 24 април 1. Г - иновативна паралелка имаше възможност да представи и защити резултатите от своя...

  • Дата: 25 / 04 / 2018
Прочети повече
Отворени врати Саундпейнтинг оркестър, 1.Г клас

Отворени врати Саундпейнтинг оркестър, 1.Г клас

В късния следобед Саундпейнтинг оркестъра на 1.Г - иновативна паралелка отново отвори врати за родит...

  • Дата: 20 / 04 / 2018
Прочети повече
Отворени врати в Иновативната паралелка, м. април 2018 г.

Отворени врати в Иновативната паралелка, м. април 2018 г.

Месец април е особено интензивен за иновативната паралелка на 78.СУ "Христо Смирненски". Всеки четвъ...

  • Дата: 18 / 04 / 2018
Прочети повече
Из творчеството на 1.Г клас, по картина на Владимир Димитров - Майстора

Из творчеството на 1.Г клас, по картина на Владимир Димитров - Майстора

...

  • Дата: 19 / 03 / 2018
Прочети повече
Трети работен ден в Литва по програма

Трети работен ден в Литва по програма "Еразъм +"

Вчерашните активности в училище "Максим Горки" бяха посветени на артистичните практики, които са час...

  • Дата: 16 / 03 / 2018
Прочети повече
Новият учебен срок започна с

Новият учебен срок започна с

Новият учебен срок започна с ...все същия творчески ентусиазъм. Учим буквите с приказки, които измис...

  • Дата: 13 / 02 / 2018
Прочети повече