+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

78 СУ - Иновативно училище

78 СУ - Иновативно училище

От учебната 2017/18г. 78. СУ „Христо Смирненски“ има статут на иновативно училище.

І г клас, с класен ръководител Детелина Георгиева, е нашата първа иновативна паралелка, която работи по метода саундпейнтинг. Този метод се основава на невербалния език за творчество в реално време. Целите, които си поставя иновативният обучителен процес, са: учене чрез творческа игра и чрез сътрудничество, както и преодоляване на страха от грешката. Методът на саундпейнтинга работи в полза на развитие на речевите умения, на математическите способности, както и за изграждане на умение за креативно учене и за дух на сътрудничество при работа в група с разнороден състав. Нашите послания са за творческо отношение към ученето и при ученика, и при преподавателя.

Иновативната паралелка включва деца с различни резултати при входната училищна диагностика. Това е в съгласие с един от приоритетите на иновативното обучение – „Заедно в различието“.

Организират се мероприятия от типа Отворени врати за родители, гости и преподаватели. Първите две дати бяха на 15 септември и на 12 октомври. Следващият ден за Отворени врати е 9 ноември.

Новата ни практика, „Родители помагат на деца“, стартира на 26 октомври.

А във връзка с Деня на будителите, по иницатива на родител на ученик от 1г клас, в паралелките на първи клас на 26 октомври ще гостува авторът на Детска карта на България, Радослав Донев.