+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Съвременни образователни технологии в обученито по английски език във 2. Г клас

 Съвременни образователни технологии в обученито по английски език във 2. Г клас

Учениците от 2. Г клас ентусиазирано включиха метода саундпейнтинг и в обучението си по английски език с госпожа Ю.Юнгарева. Играта,бързината и забавлението са част от спецификите на саундпейнтинг, които очевидно помагат и в ученето на чужд език.

Видео:

https://web.facebook.com/Let-us-play-lively-study-digitally-78-Hristo-Smirnenski-School-Bankya-1932059740368890/#