+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Родители помагат на деца

Родители помагат на деца

Началото на месец декември  беше свързано с масова активност на родителите от иновативната паралелка . Те събраха средства за материали и проявиха желание да  помогнат за украсата на училището. В края на работния си ден около 15 родители ентусиазирано украсиха училищната столова. Това бе изключително приятна изненада, която и учениците, и преподавателите от 78. СУ „Христо Смирненски“ оцениха с благодарност.