+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Отворени врати в Иновативната паралелка, м. април 2018 г.

Отворени врати в Иновативната паралелка, м. април 2018 г.

Месец април е особено интензивен за иновативната паралелка на 78.СУ "Христо Смирненски". Всеки четвъртък от 16:45 ч. до 18 ч. училището ни организира Отворени врати за родители, преподаватели и външни гости. Всички имат възможност като участници или наблюдатели да се докоснат до метода саундпейнтинг при Саундпейнтинг оркестъра. 

Освен това, на 12 и на 26 април в час на класа Отворените врати са с насоченост към приложението на методиката по математика и БЕЛ (български език и литература).
На 12 април родителите за втори път бяха не обикновени гости, а активни участници. Методът "Шест мислещи шапки" модифицирано бе включен в иновативната стратегия. Родители и деца се радваха на съвместна творческа учебна среда. 
 
Видео може да видите на следните линкове: