+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

ИНОВАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ :  част втора

 

В петък, 08.11.2019 година беше заключителната работна среща по проект ИНОВАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ между 78.СУ "Христо Смирненски" - гр.Банкя и СУ "СВ. св. Кирил и Методий" - гр. Рудозем.
Денят започна със саундпейнтинг уъркшоп между гостите и учениците от Саундпейнтинг оркестърът на базовата иновативна паралелка - 3.Г клас.
Голямата смесена музикална група от мелодики и гайди изнесе (5-ти пореден) Открит урок по саундпейнтинг пред две групи директори и учители в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС).
Иновативният метод САУНДПЕЙНТИНГ беше демонстриран в приложението и полезността си по математика, български език и литература и музика. Очевидно беше, че методът успява да обедини в музикална композиция две толкова разнородни като възраст и опит групи ученици и да разкрие силата на потенциала и таланта им.
Откритият урок по саундпейнтинг продължи по централните места в гр. Банкя и събра в радостна еуфория гражданите. 
Водещ и оргавизатор на саундпейнтинг събитията и автор на проекта за иновативно училище със саундпейнтинг е Детелина Георгиева.
На Откритите уроци и музикалното шествие присъстваха г-н Пламен Симеонов и г-жа Димитрийка Герасимова.