+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Иновативна паралелка проведе Отворени врати 2

Иновативна паралелка проведе Отворени врати 2

На 9 ноември  1г  клас - иновативна паралелка - проведе за втори път Отворени врати за преподаватели, родители и гости. Отворените врати започнаха в часа на класа, когато бяха демонстрирани постиженията в областта на четивните и речеви умения чрез метода саундпейнтинг. Децата представиха и новата учебна среда в работните тетрадки - поле на креативност и за ученика, и за преподавателя.

От 16:30 ч. до 17:30 ч. Саундпейнтинг оркестърът направи демонстрация на приложението на този метод в изкуствата, най-вече - в музиката. Гостуващите родители изразиха готовност както за съпреживяване, така и за активно участие.