+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Документи

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

...

Прочети повече

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

...

Прочети повече

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

...

Прочети повече

Издаване на диплома за средно образование

...

Прочети повече

Резултати от олимпиадата по Български език и Литература

...

Прочети повече

Резултати от олимпиадата по математика

...

Прочети повече

Заповед от министерство на образованието

...

Прочети повече

Образец на Заявления за извиняване на отсъствия

Заявления за извиняване на отсъствия при 3, и при повече от 3 отсъствия по домашни причини....

Прочети повече

Социални услуги за деца на територията област София-град

...

Прочети повече