+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Документи

Заповед от министерство на образованието

...

Прочети повече

Образец на Заявления за извиняване на отсъствия

Заявления за извиняване на отсъствия при 3, и при повече от 3 отсъствия по домашни причини....

Прочети повече

Социални услуги за деца на територията област София-град

...

Прочети повече

Обява и документи за конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 78. СУ

...

Прочети повече

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА

...

Прочети повече

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

...

Прочети повече

Мерки за повишаване качеството на образование

...

Прочети повече

Годишен план за изпълнение на дейностите

...

Прочети повече

Училищни учебни планове

...

Прочети повече