+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Документи

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

...

Прочети повече

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

...

Прочети повече

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

...

Прочети повече

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

...

Прочети повече

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

...

Прочети повече

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

...

Прочети повече

Издаване на диплома за средно образование

...

Прочети повече

Резултати от олимпиадата по Български език и Литература

...

Прочети повече

Резултати от олимпиадата по математика

...

Прочети повече