+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Образец на заявление за извиняване на отсъствия за 3 и за 7 дни 2019/2020 учебна година

От тук може да свалите образци на бланки за освобождаване на отсъствия, както следва:

- Заявление от родител за освобождаване на ученик до 3 дни с разрешение на класния ръководител

- Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни с разрешение на директор