+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Документи

Заповед за мандатност на Обществения съвет

Заповед за мандатност на Обществения съвет...

Прочети повече
Протокол от заседанието за избор на председател на Обществения съвет

Протокол от заседанието за избор на председател на Обществения съвет

Протокол от заседанието за избор на председател на Обществения съвет...

Прочети повече

Заповед за определяне на поименния състав на Обществения съвет при 78. СУ "Христо Смирненски"

Заповед за определяне на поименния състав на Обществения съвет при 78. СУ "Христо Смирненски"...

Прочети повече

Официално становище на МВнР

Официално становище...

Прочети повече

Вътрешни правила за организиране и провеждане на ученически отдих и посещение на културни и спортни мероприятия

...

Прочети повече

Покана до родителите/настойниците на учениците от 78. СУ във връзка с организиране на родителски срещи за избор на представители за избор на нов Обществен съвет

Покана до родителите/настойниците на учениците от 78. СУ във връзка с организиране на родителски сре...

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 78. СУ „Христо Смирненски“

Обява за провеждане на конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 78. СУ „Христо Смирненски“...

Прочети повече

Образец на заявление за извиняване на отсъствия за 3 и за 7 дни 2019/2020 учебна година

...

Прочети повече

Протокол и заповед за избор на доставчик по програма "Училищен плод", "Училищно мляко"

Протокол и заповед за избор на доставчик по програма "Училищен плод", "Училищно мляко"...

Прочети повече