+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

Документи

Вътрешни правила за организиране и провеждане на ученически отдих и посещение на културни и спортни мероприятия

...

Прочети повече

Покана до родителите/настойниците на учениците от 78. СУ във връзка с организиране на родителски срещи за избор на представители за избор на нов Обществен съвет

Покана до родителите/настойниците на учениците от 78. СУ във връзка с организиране на родителски сре...

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 78. СУ „Христо Смирненски“

Обява за провеждане на конкурс за осъществяване на извънкласни дейности в 78. СУ „Христо Смирненски“...

Прочети повече

Образец на заявление за извиняване на отсъствия за 3 и за 7 дни 2019/2020 учебна година

...

Прочети повече

Протокол и заповед за избор на доставчик по програма "Училищен плод", "Училищно мляко"

Протокол и заповед за избор на доставчик по програма "Училищен плод", "Училищно мляко"...

Прочети повече
Препоръчителна литература след 4 клас

Препоръчителна литература след 4 клас

Препоръчителна литература след 4 клас...

Прочети повече

Оявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в 78. СУ "Христо Смирненски"

...

Прочети повече

Протокол на Комисия за отваряне и оценка на оферти за лятно училище

...

Прочети повече

Заповед за Комисия за отваряне и оценка на оферти за лятно училище

...

Прочети повече