+359 (0)2 997 70 72[email_protected]

  • 130 години - Традиция, Знание, Устрем
    130 години - Традиция, Знание, Устрем
  • 130 години - Традиция, Знание, Устрем
    130 години - Традиция, Знание, Устрем
  • 130 години - Традиция, Знание, Устрем
    130 години - Традиция, Знание, Устрем

Прием


Училището извършва организиран прием на ученици 1-ви клас, 5-ти клас, след 7-ми клас, както и подготвителни групи.ПОВЕЧЕ

Седмично разписание

Тук може да се запознаете със седмичната програма на Вашите деца.ПОВЕЧЕ

Класни ръководители


Преподавателите в нашето училище са квалифицирани специалисти, мотивирани да работят за развитието на своите ученици.


ПОВЕЧЕ
Зa училището

Зa училището

Просторно и светло, 78 СУ "Христо Смирненски" разполага с 64 класни стаи и 8 специализирани кабинета, 3 компютърни зали, 2 физкултурни салона. Извънкласните занимания са обезпечени със стрелбище, фитнес, плувен басейн, актова зала с професионално оборудвана сцена. зала за танци, зала за джудо, изложбена зала. За самоподготовка учениците имат на разположение библиотека, център за чуждоезикова детска литература и интернет зали. Историята на училището е представена чрез снимки в музея на 78 СУ.

Отличителен белег на училището е грижата за здравето на децата. Не е преставал да функционира лекарски кабинет, напълно безплатен за учениците. За здравословното хранене на децата са осигурени училищен стол и два бюфета.

Прочети повече

Новини и събития

Малки коледни концерти 14.12.2018

Малки коледни концерти 14.12.2018

Днешната красива зимна утрин на 14 декември започна тържествено в 78. СУ"Христо Смирненски". Ученици...

Прочети повече »

В 78. СУ

В 78. СУ"Христо Смирненски" - гр. Банкя се състоя нетрадиционен конкурс на тема: "Как е приложим в днешно време Заветът на кан Кубрат"

Днес в 78. СУ"Христо Смирненски" - гр. Банкя се състоя нетрадиционен конкурс на тема: "Как е приложи...

Прочети повече »

Малки коледни концерти 13.12.2018

Малки коледни концерти 13.12.2018

Днес, 3г клас с класен ръководител Аничка Тотева и възпитател Теодора Бояджиева представиха коледнат...

Прочети повече »

Електронни услуги

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Електронен портал, създаден съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки. Тук ще намерите цялата необходимата информация за процеса по обявяване на обществените поръчки, хода на процедурите и постигнатите междинни и крайни резултати.

Разгледай
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Организационна структура на 78 СУ

Директор

Директор

Весела Неделчева - директор на 78 СУ "Христо Смирненски" от 1994 година.

Прочети повече
Обществен съвет

Обществен съвет

Съвета одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора.

Прочети повече
Ученически съвет

Ученически съвет

Осъществява връзката между ученици, учители, рководство и определени интституции.

Прочети повече

Нашите приятели

Ако имате въпроси, свържете се с нас +359 (0)2 997 70 72