Ученически съвет

Ученически съвет 2016-2017 година. Председател: - Полина Жекова 8а клас, Зам. председател: - Габриела Иванова - 8а клас, Членове: Стейси Михайлова-6б кл., Габриела Николаева- 6б кл., Рализа Илиева- 6в кл.,Яна Падлова- 6в кл., Александра Ганчева- 7а кл., Полина Василева- 7а кл., Ванеса Филипова- 7б кл., Натали Хаджиева- 5в кл., Ребека Сотирова- 5в кл., Елица Велкова- 6а кл., Велина Габровска- 6а кл., Йоанна Новакова- 6а кл., Йоанна Цветкова- 5а кл., Андрея Цветкова- 5а кл., Цветан Иванов- 5б кл., Петър Вачев- 5б кл.

Ученическия съвет се избира в началото на учебната година с вот на класовете и гласуване на педагогически съвет. Приоритетна дейност е личностното развитие на младия човек, обвързан в диалога с образованието като цяло. Съпричастност с проблемите на училището и обществото. Развиване на чувство за индивидуалност, принадлежност и компетентност.

1. Осъществява връзка между ученици, учители, рководство, други ученически съвети и определени интституции чрез делегиране на права.

2. Създаване на предпоставка за личнастна мотивация на учениците за създаване и активно участие в УВП.

3. Екипна работа, необходима за диалог и откритост с идеите и проблемите на младите хора.

4. Съгласуван подход със специалисти при наличие на трудности в работата.

5. Участие в училищния живот с идеи за изготвяне на правилник на училището планове по срочни и текущи задачи.