История

   78 училище е създадено през 1887 година като преимник на училищата в съседните села Вердикал, Михайлово и Клисура

 

   На 28.ІХ.същата година отваря врати за 8 ученици първата класна стая в дома на Коста Минчев. По повод 100-годишнината на училището там е поставена паметна плоча. Само на 30-ина метра от школото извисява вековна снага „Вазовият дъб”,където през 1900 година Вазов пише „Утро в Банки”.

 

   Потокът от деца расте, а заедно с него и нуждата от собствена сграда и на 27.V.1923 година е направена първата копка на строежа й.

 

   Учебната 1955/1956 година учениците посрещат в нови просторни класни стаи и с нов патрон - Христо Смирненски. Името на поета 78 СУ носи и днес. През същата година е въведен и гимназиален курс на обучение. Училището в Банкя бързо се разраства. Към съществуващата сграда се строят три нови корпуса, които се откриват през 1985година.

 

   Из нашата 124 годишна история:

 

   78 СУ е приемник на училищата в с.Вердикал, с.Клисура и с.Михайлово.   Началото му датира от 28.09.1887 година.   До 1922г. училището се помещава в наети частни къщи, тъй като е нямало специална училищна сграда.

 

   Първият Главен учител -директор е Мито Младенов Иванов,а учениците са 8.Само на 30-тина метра от школото е "Вазовият дъб",където през 1900г. Иван Вазов написва "Утро в Банки".

 

   От 1914г. учениците се обучават от Владимир Марков Алексиев,първият учител със специално образование в Банкя.         

 

   На 13 октомври 1921г. началното училище прераства в основно.Директор е Владимир Милачков,а учители са Антон и Мария Арнаудови.Първата копка на училищната сграда е направена 27 05 1923г.

 

   Сега съществуващата сграда се открива през 1959г.,когато приема за свой патрон Христо Смирненски. Същата година се открива и горен курс. Директор става Петър Кръстев Кънев,учителите са вече 18.

 

   През 1985г. завършва голямото разширение на сградата-три нови корпуса,плувен басейн,актова зала,ученически стол.Училището е един от 40-те национални юбилейни обекти.

 

   От 1994г.Директор на училището е Весела Неделчева,дейна и напориста,когато си постави цел,я постига,особено в името на децата.

 

  Днес 78 СУ "Христо Смирненски" е най-голямото на Балканският полуостров-15 хил.кв.м.разгърната площ.С 64 просторни класни стаи,8 специализирани кабинета,3 компютърни зали със свободен достъп до Интернет,два физкултурни салона,плувен басейн,Мултимедиен кабинет,кабинет "Религия",модерна актова зала с театрална сцена,кабинет"Безопасност на движението",модерна зала за целодневно обучение.

 

  Гордост в 78 СУ "Христо Смирненски" е Европейският коридор, Европейската библиотека, Фоайето на Христо Смирненски.