База

   Просторно и светло, училището разполага с 64 класни стаи и 8 специализирани кабинета, 3 компютърни зали, 2 физкултурни салона. Извънкласните занимания са обезпечени със стрелбище, фитнес, плувен басейн, актова зала с професионално оборудвана сцена. зала за танци, зала за джудо, изложбена зала. За самоподготовка учениците имат на разположение библиотека, център за чуждоезикова детска литература и интернет зали. Историята на училището е представена чрез снимки в музея на 78 СУ.

    Отличителен белег на училището е грижата за здравето на децата. Не е преставал да функционира лекарски кабинет, напълно безплатен за учениците. За здравословното хранене на децата са осигурени училищен стол и два бюфета.

   В периода от 16 май до 25 юли 2013г., само за 70 календарни дни, се извърши саниране за въвеждане на енергоспестяващи мерки в 78 СУ "Хр. Смирненски", състоящо се от 9 корпуса. Внедрените мерки за енергийна ефективност включват подмяната на старата дограма от 1300 кв.м. с  нова ПВЦ и алуминиева дограма. Извършено е полагане на 7500 кв.м. топлинна изолация на корпусите по плоския и скатен покрив от 5300кв. м., включително подмяна на керемиди и хидроизолация, цялостна подмяна на отоплителната инстлация на училището от 6050 кв.м. и цялостна подмяна на отоплителните тела 450 броя нови.Ремонтирани са всички 22 тоалетни помещения.Оформен е детски кът между корпус А и В с изцяло нови детски съоражения. В сградата на училището коридорите са боядисани в различни цветове и тематично подредени, разработени по проектите "Европа и ние " и "София-древна и млада"