Контакти

АДРЕС: 1320 гр. Банкя, ул. “Царибродска” 5
тел. / факс: (02) 997 70 72
sou_78@abv.bg
До училището се пътува с автобуси № 42 или 43, с влак от Централна гара