Консултации

Име

Консултации с:

Ученици

Родители

В. Неделчева

Понеделник 13.30-14.30

Четвъртък 13.30-14.30

А. Веселенова

Понеделник 14.30-15.30

Петък 12.30-13.30

Й. Здравков

Четвъртък 13.30-15.30

Петък 10.00-14.00

А. Паскалев

Понеделник 14.30-15.30

Петък 14.00-15.00

Л. Дамянова

Вторник 13.30-14.30

Сряда 14.00-15.00

П. Михайлова

Четвъртък 13.00-14.00

Сряда 09.00-10.00

Ю.Юнгарева

Сряда 13.30-14.30

Петък 09.00-10.00

Ю. Пранджева

Понеделник 13.30-14.15

Сряда 09.00-09.50

Н. Талиб

Сряда 13.30-14.30

Сряда 09.00-10.00

М. Ицкова

Понеделник 13.00-14.00

Петък 12.40-13.40

А. Кошеджийски

Понеделник 13.30-14.30

Вторник 10.30-11.30

З. Здравкова Сряда 14.30-15.30

Петък 14.30-15.30

М. Самуилова

Сряда 14.30-15.30

Петък 14.30-15.30

П. Карамболова

Вторник 13.30-14.30

Петък 11.00-12.00

Т. Нинова

Вторник 13.30-14.30

Вторник 11.00-12.00

М. Христов

Четвъртък 13.30-14.30

Петък 12.30-13.30

Е. Василева

Вторник 13.30-14.30

Сряда 12.00-13.00

Т. Милкова

Сряда 14.15-15.15

Петък 07.30-08.10

Зв. Арсова

Сряда 13.30-14.30

Понеделник 13.30-14.30

Т. Янакиева

Петък 13.30-14.30

Вторник 13.30-14.30

А. Гицова

Понеделник 13.30-14.30

Вторник 13.30-14.30

А. Аврамова

Сряда 14.30-15.30

Четвъртък 14.30-15.30

М. Кошаджийска

Понеделник 13.30-14.30

Понеделник 14.30-15.30

И. Николова

Понеделник 13.00-14.00

Вторник 13.00-14.00

В. Петков

Понеделник 14.30-15.30

Сряда 11.00-12.00

Ев. Петрова

Вторник 11.45-12.45

Понеделник 14.00-15.00

К. Донева

Вторник 12.30-13.30

Сряда 13.00-14.00

Г. Янчева

Понеделник 12.30-13.30

Четвъртък 13.00-14.00

М. Симеонова

Понеделник 12.30-13.30

Понеделник 13.30-14.30

Л. Спасова

Сряда 12.30-13.30

Петък 15.30-16.30

М. Самуилова

Вторник 12.30-13.30

Петък 13.30-14.30

М. Петкова

Сряда 11.30-12.30

Понеделник 12.30-13.30

К. Симонска

Понеделник 13.00-14.00

Сряда 08.00-09.00

Л. Стоянова

Сряда 12.30-13.30

Петък 12.30-13.30

К. Петрова

Петък 12.30-13.30

Понеделник 12.30-13.30

М. Калугерова

Вторник 12.30-13.30

Сряда 13.30-14.30

Д. Георгиева

Четвъртък 12.30-13.30

Понеделник 12.30-13.30

Т. Василева

Сряда 12.30-13.30

Петък 12.30-13.30

Евд. Григорова

Сряда 11.30-12.30

Четвъртък 12.30-13.30

Е. Якова

Петък 12.30-13.30

Четвъртък 12.30-13.30

З. Стоянов
Четвъртък 13.30-14.30 Четвъртък 09.30-10.30
М. Асенова
Петък 16.30-17.30 Петък 17.30-18.30
Ст. Младенова Сряда 13.00-14.00 Четвъртък 13.00-14.00
Р. Калугеров Сряда 13.30-14.30 Вторник 12.30-13.30
А. Аврамова Понеделник 15.30-16.30 Вторник 15.30-16.30
А. Милева

Мат - вторник 14.30-15.30

Физика - сряда 14.30-15.30

Понеделник 11.00-12.00
Ст. Николова Вторник 13.30-14.30 Четвъртък 12.00-13.00
К. Делова Понеделник 12.30-13.30
Сряда 12.30-13.30
М. Ленкова Сряда 12.30-13.30 Четвъртък 13.30-14.30
К. Германова
Понеделник 13.30-14.30
Четвъртък 11.30-12.30
Б. Иванов Вторник 13.30-14.30 Петък 13.30-14.30
Ал. Стоянова Понеделник 10.00-11.00
Сряда 13.30-14.30
М. Бангеова Понеделник 13.30-14.30 Петък 10.10-11.10
Диана Георгиева Четвъртък 13.30-14.15 Вторник 09.00-09.45