РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА 5-ТЕ КЛАСОВЕ

Уважаеми родители, на 19.09.2017г. от 18.00ч. в зала ТЪРЖЕСТВЕНА на 78. СУ-гр. Банкя ще се проведе обща родителска среща за пети клас.

Ще бъде разяснено:

1. Представянета на преподавателите по предмети за всеки клас и изискванията им.

2. Изисквания за учебни материали по ЗИП и ЗП.