Обща родителска среща за VIII клас

Уважаеми родители, информираме Ви, че на 19.09.2017г. - вторник от 17.30ч. ще се проведе родителска среща за VIII клас в зала ТЪРЖЕСТВЕНА  на 78. СУ-гр. Банкя. Ще се разясни:

1. Организираното закупуване на необходимите учебници.

2. Представяне на преподавателите.

3. Изискания на материали за часовете по ЗИП и ЗП.

Родителската среща се организира за по- добрата информираност и присъствието Ви е желателно!

                                              ОТ РЪКОВОДСТВОТО