РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

Уважаеми родители, родителската среща за бъдещия първи клас за учебната 2017-2018 година ще се проведе на 11.09.2017г. от 18.00 часа в зала ТЪРЖЕСТВЕНА на 78. СУ - гр. Банкя. До нови срещи!

                                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО