ІІІ класиране първи клас за учебната 2017-2018 година

Уважаеми родители, списъците на бъдещите първокласници за учебната 2017-2018 година са качени в меню "Документи" на сайта.