Успехите на вестник "Междучасие"

Днес на 02.06.2017г. се проведе среща в Столична община на ръководителите и редакторите на училищни вестници. Вестник "Междучасие" е на 18 години и от днес е включен в каталог, който ще се съхранява на електронна платформа в Столична библиотека. На есен ще участва в изложба на училищни вестници. Желаем дълъг живот на ученическото творчество, вдъхновение и позитивизъм на всички бъдещи съзидатели. Отправяме благодарност към всички главни редактори - българици - г-жа Кирилова/бивш учител/, г-жа Д. Борисова/бивш учител/, г-жа Пранджева/настоящ учител/, г-жа Ицкова/настоящ учител/, г-жа Симонска-настоящ педагогически съветник и ръководител на вестника от 2000 год. Благодарим на всички Ученически съвети през годините, които работиха да се запази традицията. Днес Поли Жекова от 8а клас- председател на Ученическия съвет и Габи Иванова 8а клас- зам.председател на УС получиха моралната и престижна награда - грамота за участие и покана да участват в обучение, организирано от Столична библиотека и вестник "АЗ-БУКИ". Бъдете успешни и мъдри! Снимки вижте тук: