Важно за бъдещите първокласници

Уважаеми родители, списъците на бъдещите първокласници, разпределени по паралелки може да видите на сайта на 78. СУ в меню - документи.