Директор

Весела Неделчева
Весела Неделчева

Директор на 78 СУ "Христо Смирненски" от 1994 година.
Образование: висше
Специалност: "Финанси и кредит", УНСС
Квалификация: доцент, доктор по икономика с дисертация на тема "Рисковете при децата в прехода към пазарна икономика", първа квалификационна степен


Публикации:1.Уравнението,Програма-Избор,сп.Наука и техника,С.,1987г.,кн.14; 2.Защита на социално неравностойните деца и юноши,сп.Обществена възпитание,С.,1991г.,кн.2; 3. Елегия и вградена жертва,сп.Обществено възпитавие,С.1993г.; 4. Един добър учебник за системата на средното образование,сп.Образование и професия,С.,1993,кн.3; 5.Проблеми на тестовата проверка на бизнес подготовката на учениците от СУ "Хр. Смирненски"-гр. Банкя,сп.Образование и професия,С.,1993г.,кн.8; 6. Ценно помагало за ученици и учители, сп.Образование и професия,С.,1993г.,кн.12; 7.Децата в рискова ситуация-икономически проблем на прехода към пазарна икономика в Р България, доклад за научна конференция,С.,1993г.; 8. Икономически регулатори за ограничаване на рисковите ситуации при децата, С.,1994г.,сп.Обществено възпитание,кн.2; 9.Функциите на училищните ръководства по прилагане на Наредба№6,сборник,Кърджали,1995г.; 10.Пазарът в системата на образованието,сп.Обществено възпитание,С.,1995г.,кн.5;                           

Весела Неделчева
Маргарита Иванова
Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

Маргарита Иванова
Йордан Здравков
Йордан Здравков

Йордан Здравков

Йордан Здравков
Лиляна Рачева
Лиляна Рачева

Лиляна Рачева

Лиляна Рачева
Димитър Димитров
Димитър Димитров

Димитър Димитров

Димитър Димитров
Коцо Ангелов
Коцо Ангелов

Коцо Ангелов

Коцо Ангелов
Владимир Милачков
Владимир Милачков

Владимир Милачков

Владимир Милачков
Владко Марков
Владко Марков

Владко Марков

Владко Марков