Бюджет

Това е мястото, в което ръководсвото на училището публикува регулярно отчетите по изпълнението на бюджета на 78 СУ "Христо Смирненски".